*Nettavisen* Nyheter.

Disse damene knuser gutta

Sjekk hvem som har de aller beste kortene på hånda.

25.01.12 12:48

At kvinner tjener mindre enn menn i gjennomsnitt er et statistisk faktum.

Det er likevel store forskjeller på lønnsgrupper på hvor mye mer menn tjener.

I tillegg finnes det en yrkesgruppe hvor kvinner får bedre betalt enn menn.

Lik lønn for likt arbeid?

I en Stortingsmelding fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet ble det framlagt at kvinners bruttoinntekt utgjør om lag 64 prosent av menns bruttoinnekt.

Sjekk om du er underbetalt her

En av grunnene som det vises til i meldingen er at menn i gjennomsnitt har høyere yrkesaktivitet enn kvinner. Utviklingen har likevel gått mot større likhet. I 2000 hadde kvinner 59 prosent av menns bruttoinntekt. Meldingen sier at hvis man justerer for lik stilling så blir lønnsforskjellene under 4 prosent.

Samtidig har de generelle lønnsforskjellene i Norge blitt større de siste årene.

- Økte inntektsforskjeller fører både til sosial uro og økt kriminalitet og andre negative ting sa LO-leder i Rogaland, Øystein Hansen til NRK rett før jul i fjor.

Sjekk om du er underbetalt her

Kvinner tjener mindre

I statistikk hentet ut fra tjenesten mininntekt.no hvor over 90 000 lønnsmottagere har registrert sitt arbeid og sin lønn så er den gjennomsnittlige lønnsforskjellen i yrker med utdanning på over tre år på hele 13 prosent.

Mannlige sjefer tjener mest

Størst forskjell er det på lederstillinger. For direktørstillinger er den gjennomsnittlige lønnsforskjellen opp mot 30 prosent. Det er også store forskjeller for de som er utdannet siviløkonom og sivilingeniør. For den første gruppen er forskjellen 18 prosent, mens det for sivilingeniører er 17 prosent.

Det er likevel en yrkesgruppe hvor kvinner i gjennomsnitt tjener mest. Den ene er dataingeniør hvor kvinner i gjennomsnitt har 6 prosent mer lønn enn menn.

Minst forskjeller mellom kjønnene er det for programmerere, konsulent/rådgivere og regnskapsførere.

- Avhengig av yrke
- Totalt sett tjener kvinner mindre enn menn, men dette er avhengig av utdanning og yrke. Siviløkonomer er blant utdanningene der lønnsforskjellene er mindre. Ifølge Econas lønnsundersøkelse fra høsten 2011, viser det seg imidlertid at i privat sektor tjener kvinnene 92,4 prosent av menns lønn mens i offentlig sektor tjener de 98,46 prosent av menns lønn. Tre av fire av siviløkonomene i Econa har lederposisjoner. Deltidsandelen er også meget lav i forhold til andre yrkesgrupper. Under to prosent jobber under 30 timer i uken, både i offentlig og privat sektor, melder administrerende direktør Tom Bolstad i Econa (Siviløkonomene) til NA24.

- Gjennomsnittlig lønnsøkning de siste 10 år har vært på 6 prosent, både i privat og offentlig sektor. Alle yrkesgrupper hadde til sammenligning en gjennomsnittlig lønnsøkning på 4 prosent i 2010, sier Bolstad.

- Selv om det ikke burde være forskjell på lønn mellom kvinner og menn, så er siviløkonomer en utdanning som ikke utpeker seg når det gjelder kjønnsmessige lønnsforskjeller, sier han.

Bestemmer yrkesvalg lønnsforskjellene?

I Stortingsmeldingen skrives det følgende:

En viktig forklaring er at lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, hvor kvinnedominerte yrker og bransjer gjennomgående har lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker og bransjer. Lønnsforhandlinger skaper ikke nye lønnsforskjeller, men greier heller ikke å bryte etablerte lønnsrelasjoner i et kjønnsdelt arbeidsliv.

Det tallene fra mininntekt.no viser er at det ikke bare er at yrker dominert av menn hvor det er store forskjeller.

Du kan sjekke din lønn gratis på mininntekt.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.