Mandag må den 30 år gamle IS-kvinnen møte i Oslo tingrett tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Kvinnen er fra Oslo og vokste opp øst i hovedstaden. Hun kom til Norge som fireåring med sine foreldre fra Pakistan.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at hun fra juni 2013 til mars 2019 deltok i Islamsk stat etter å ha reist til Syria i februar 2013.

Reiseruten var via Sverige og Tyrkia før hun tok seg inn i det krigsherjede landet. I Norge ble det først straffbart å delta i terrororganisasjoner i juni 2013.

Derfor må hun i retten

Ifølge PST skal kvinnen ha giftet seg med tre IS-krigere. Én av dem var Skiens-mannen Bastian Vasquez som døde i Syria da han tilberedte bomber for IS i april 2015, får Nettavisen opplyst.

PST mener også at hun mottok økonomisk støtte fra terrororganisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med en annen IS-kriger, XX.

- Vår klient nekter straffeskyld. Hun mener at hun ikke har deltatt i terrororganisasjon, og at en eventuell deltakelse var fremtvunget av andre. En kort utdyping av dette vil vi tilby retten under våre merknader til aktors innledning, sier kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus til Nettavisen.

Det er uklart hvor stor, og i hvilken form, den økonomiske støtten var.

Les også: Frp raser etter at IS-kvinnen ble løslatt fra varetekt: - Akkurat det vi fryktet

En av årsakene til at Nordhus mener kvinnen skal frikjennes er at hun i avhør har hevdet å bli holdt i Syria mot sin vilje. Hun har også forklart i avhør at hun ved flere anledninger, og på ulike måter, skal ha forsøkt å få hjelp til å komme seg ut av landet.

Påtalemyndigheten mener uansett at hun må straffes og at hun har deltatt i en terrororganisasjon, selv om hun ikke har bidratt aktivt i kamphandlinger.

- Det er fordi vi mener at hun ved å reise til Syria og giftet seg med tre fremmedkrigere, tok seg av barna og andre gjøremål på hjemmebane, la til rette for at de kunne delta i aktive kamphandlinger og terrorhandlinger, sier statsadvokat Geir Evanger til Nettavisen.

I 2019 ble en fembarnsmor fra Nordfjordeid, med somalisk statsborgerskap, dømt til fengsel i to år og ni måneder. Hun ble pågrepet av politiet i Wien da hun var på vei til Syria for å gifte seg med en IS-kriger. Men retten mente hun hadde bidratt på andre måter for terrororganisasjonen IS, heriblant med propaganda.

Les også: Forsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand

- Har trivdes bedre enn hun gir uttrykk for

I dommen kommer dette klare budskapet frem:

«Retten er etter dette ikke i tvil om at det å reise til ISIL-kontrollert område og der gifte seg med en ISIL-fremmedkriger, utgjør et aktivt og kvalifisert bidrag til opprettholdelsen av terrororganisasjonen som omfattes av deltakerbegrepet i straffeloven § 136a

Dommen er relevant for påtalemyndigheten i saken mot den nåværende tiltalte IS-kvinnen.

- Det er en sak som har noen paralleller til vår sak og på noen områder har samme faktum. Det er også den eneste dommen på området og treffer midt i kjernen av vår sak. Men vi mener vår sak er klarere, sier Evanger.

- Det blir aktuelt for oss å trekke frem den aktuelle dommen når vi skal belyse rettspraksis. Men vi skal gå inn i saken med åpent sinn og høre hva hun forklarer i retten. Hvis forsvarer anfører tvang som frifinnelsesgrunn får det bli en diskusjon under hovedforhandling, men vi mener hun har trivdes bedre der nede enn hun har gitt uttrykk for i avhør.

Les også: Folket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria

I en annen dom, mot den norske fremmedkrigeren Hasan Ahmed i Borgarting lagmannsrett i 2017, ble det påberopt såkalt nødverge. Østfold-mannen forklarte i retten at han ble værende i Syria på grunn av tvang.

«Ahmed har gjort gjeldende at han ikke hadde noe valg når han først hadde sluttet seg til ISIL. Lagmannsretten forstår det slik at det anføres at han risikerte represalier dersom han forlot ISIL, og var derfor tvunget til å fortsette som deltaker. Lagmannsretten oppfatter det slik at han anfører å ha vært i en slags nødrettssituasjon, eventuelt at handlingene ikke er rettsstridige.

Dette kan ikke føre frem», heter det i dommen.

Han ble dømt til fire års fengsel for terrordeltaktelse, men ble frifunnet for å ha inngått terrorforbund. I denne saken var også Nordhus forsvarer, men han ønsker nå ikke å kommentere dommen i tilknytningen til saken mot IS-kvinnen.

Statsadvokat Evanger bekrefter til Nettavisen at også dommen fra lagmannsretten kan bli aktuelt å trekke inn dersom IS-kvinnen påberoper seg nødverge.

Omtalte IS positivt til andre kvinner

Islamsk stat (IS) er en av de verste terrororganisasjonene i moderne tid og kjempet for opprettelsen av Kalifatet, en stat for den muslimske delen av verden.

Virkemidlene har vært terroraksjoner mot vestlige mål og utstrakt bruk av vold og tortur. Sosial kontroll og vold har også blitt brukt mot sivile i IS-kontrollerte områder.

Særlig kvinner er blitt utsatt for dette.

Les også: Derfor bruker terrorgruppen IS grusomme drapsvideoer i sin propaganda

PST mener den 30-årige Oslo-kvinnen har bidratt til IS ved å passe barnet hun fikk sammen med Vasquez. Han sverget troskap til terrororganisasjonen og deltok også i væpnede kamper for organisasjonen. Han ble også brukt i propagandavideoer.

«Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen», står det i tiltalen mot kvinnen.

Påtalemyndigheten mener også at hun passet barnet hun fikk med XX og utførte ulike oppgaver i hjemmet mens han deltok i aktive kamphandlinger.

- Kvinners rolle viktig for IS

I mars 2017 giftet hun seg på nytt med en IS-kriger, AA, som var venn av XX.

«I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen», står det i tiltalen.

- Det er flere kvinner som har reist ned til Syria for å gifte seg med fremmedkrigere, deres rolle er viktig for IS. Vi anser det som skjerpende at hun frivillig reiste ned, sier Evanger.

Nettavisen er kjent med at kvinnen ble fulgt med av PST før hun reiste til Syria i februar 2013. I chattelogger, i sosiale medier, SMS-er til personer i det ekstreme islamistiske miljøet på Østlandet omtalte hun Kalifatet i svært rosende ordelag og oppfordret også flere andre kvinner til å gjøre det samme som henne.

Kvinnen ble løslatt fra varetektsfengsling forrige mandag. Øvre strafferamme for terrordeltakelse er seks års fengsel.

Kvinnen endte etter hvert i Al Hol-leiren og ble hentet hjem til Norge av regjeringen i 2020 på grunn av påberopte helseproblemer for hennes nå seks år gamle sønn.

Regjeringen bestod den gangen av Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre.

IS-kvinnens retur til Norge var årsaken at Frp trakk seg fra regjeringen.