Den rødgrønne regjeringen avvikler ordningen med forsterkede fødestuer og utløser en storm av protester fra berørte distriktskommuner.

«Den rødgrønne regjeringen bygger ned tryggheten i distriktene», sier en av sykehusaksjonistene.

Gynekologene forsvinner
Regjeringens beslutning innebærer et svekket fødetilbud i Odda, Lærdal og Nordfjord. Gynekologene forsvinner, og i stedet blir det etablert såkalt jordmorstyrte fødestuer. De kan ta unna «A4-fødslene», mens alt annet må henvises til nærmeste fullverdige sykehus.

Skuffet
For regjeringspartner Senterpartiet har det vært en bitter pille å svelge, innrømmer stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland. Hun er første nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

- Vi kjempet hardt, men vi måtte gi oss. Jeg synes saken er fryktelig tung, sier hun til Nettavisen.

Toppe sier dragkampen innad i regjeringen har vært hard. Senterpartiet måtte bite i gresset når det gjaldt fødestuene, men kjempet fram styrking av andre felt på sykehusene i Lærdal og Nordfjord. I Nordfjord vil regjeringen satse på rus og psykiatri.

- Det er kanskje en fattig trøst, men den styrkingen har ikke kommet rekende på en fjøl, sier Toppe.

Dette er fødestuevedtaket

Regjeringen går inn for jordmordstyrte fødestuer ved sykehusene Odda og Nordfjord. Det samme kan bli etablert i Lærdal dersom de klarer å rekruttere jordmødre i samarbeid med kommunene.

Ordningen med forsterkede fødestuer med gynekolog blir avviklet.

For Helse Vest gjelder dette Odda, og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått sammen med fødeavdelingen i Volda fra 2012.

I Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner videreføres, med blant annet døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen.

Ved Lærdal sykehus kommer også ortopedien til å bli videreført.

I Nordfjord vil regjeringen satse på rus og psykiatri. Rusposten som har stått tom i tre år skal settes i drift.

Regjeringen går inn med 25 millioner kroner over tre år i et eget lokalsykehusprosjekt lagt til Nordfjord. Der skal man blant annet se på hvordan lokalsykehusene skal utvikles i forhold til akuttfunksjoner.

Se pressemelding om fødestuevedtaket her

- Kunne vært verre
Hun peker videre på at det forslaget som kom fra helseforetakene ville vært mer dramatisk.

- Hadde de fått det som de ville, ville det ikke vært fødetilbud mellom Førde og Ålesund. Nå blir Volda sikret, og det blir fødestue på Nordfjordeid.

- Vi måtte ta inn over oss at det er kvalitetskrav som er utarbeidet for fødetilbudet. Det er krav vedtatt av et samlet storting. Det var tydelige faglige råd i forhold til de forsterka fødestuene. Men jeg forstår at folk ute i distriktene har vanskelig for å se hvorfor gynekologtilbudet skal fjernes, og det var ikke det Senterpartiet ønsket. Vi kjempet hardt politisk i disse sakene, men vi måtte gi oss på det.

- Men Senterpartiet blir værende i regjeringen?

- Ja, vi står bak vedtaket, men jeg svelger tungt.

- Vedtak som forplikter
Kjersti Toppe sier det nå blir viktig å påse at de jordmorstyrte fødestuene og følgetjenesten blir så bra som lovet.

- Vi skal ikke ha historier om ambulanser som ikke kommer. Dette er et vedtak som forplikter.

Kritisk til faglige råd
Ute i de berørte kommunene er det mange som uttrykker skuffelse.

- Den rødgrønne regjeringen bygger ned tryggheten i distriktene, sier sykehusaksjonist Bente Øien Hauge i Lærdal til Nettavisen.

Selv om regjeringen har fattet sin beslutning om fødestuene, anser hun seg ikke ferdig med saken og kampen for fødetilbudet i Lærdal.

- Vi spør oss om de faglige rådene er så utvetydige som regjeringen vil ha det til. Vi er kritiske til mistenkeliggjøringen av små fødeavdelinger. Det kommer noen påstander om disse fødeavdelingene vi ikke kan se at det er faglig grunnlag for, sier hun.

Dette skriver lokalavisene

Legg ned føde og ortopedi i Eid (Fjordabladet)

- Klar styrking av Lærdal (Sogn Avis)

Styreleder: - Jubeldag for Sogn (Sogn Avis)

- Eg er faktisk heilt sjokkert (Firda)

- Flau over å være Ap-medlem
- Dette er et svik overfor oss i Odda, og i dag er jeg flau over å være medlem av Arbeiderpartiet. Jeg reagerer på at Strøm-Erichsen framhever kvalitetsargumentet, når vedtaket ikke er kvalitetssikret i forhold til hva dette vil bety for oss i distriktene, sier Nils Johan Ystanes, leder for Folkebevegelsen for lokalsykehusene i vest.

- En jordmorstyrt fødestue er i realiteten en følgetjeneste, der jordmor blir med den fødende til nærmeste sykehus, sier Ystanes. Han mener det er langt unna å være et godt alternativ og peker på at geografien og topografien i Odda gjør at god kvalitet på et annet sykehus ikke hjelper om man ikke kommer seg dit.

På Odda sykehus har den forsterkede fødestua i dag både gynekolog og kirurg.

- Regjeringen sier ingenting om den akuttmedisinske beredskapen. Hvis de tar den, har de faktisk lagt ned Odda sykehus som et fullferdig lokalsykehus. Det må i så fall være et brudd på Soria Moria-erklæringen.

Han varsler mobilisering fra distriktenes side for å bevare et godt og trygt lokalsykehustilbud.

- Vi må mobilisere og samle oss lokalt. Dette er krig, sier han.

- Overkjører folk i distriktene
- Regjeringens vedtak om å legge ned fødeavdelingen ved Nordfjord sjukehus er utrolig skuffende. Vedtaket betyr at regjeringen gir grønt lys for nedbygging av lokalsykehuset på Eid. Begrepet «lokalsykehus» blir nå tømt for innhold, sier Venstre-politiker Alfred Bjørlo ifølge venstre.no.

- Vedtaket om å legge ned fødeavdelingen og ortopeditilbudet i Nordfjord viser at Arbeiderpartiet sitt maktapparat i Oslo har mistet all kontakt med grasrota og at Senterpartiet og SV har godtatt å la seg overkjøre i en sak som folk i Nordfjord har stått samlet bak, sier Bjørlo.

KART: Her er sykehusene som blir berørt av regjeringens fødestuevedtak. Klikk på ikonene for mer informasjon.

HTML EMBED

View Fødestuevedtaket in a larger map