Gå til sidens hovedinnhold

Disse har funnet svaret på mindre sykefravær

Slik kan sykefraværet på jobben bli redusert.

Gjennom aktive metoder har Universitetssykehuset Nord-Norge og NAV i Troms lykkes i å få folk til å være mindre borte fra jobb, skriver Nordlys.

Prosjektet kan dokumentere en stor nedgang i sykefravær, blant annet i barnehagene i Tromsø kommune. Der har innsparingen i reduksjon av tapte dagsverk vært fem millioner kroner, som tilsvarer 2500 dagsverk.

- Arbeid kan være god medisin. Det trenger ikke være et skille mellom friske og syke, sier overlege Franz Hintringer.

Syke på jobb
Hovedfilosofien bak iBedrift er at man ikke trenger å være hundre prosent frisk for å gå på jobb. Ifølge Hintringer er poenget at folk med lettere plager kan bli friskere av å arbeide.

- Mange blir sykemeldt på usikkert grunnlag. Hensikten er å snu denne tankegangen, og på kort sikt redusere sykefraværet, sier overlegen.

Målgruppen for porsjektet er særlig muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Prosjektet skal bidra til at de ansatte ser gevinst i å være på jobb til tross for sine helseplager. Martin Henriksen, politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet, mener prosjektet vil føre med seg positive tall.

- Ett av målene er å avlive mytene om sykefravær, påpeker Martin Henriksen, og presiserer:

- Det er ikke alltid bra for den syke å være sykemeldt. Samtidig skal det være trygt for alle å arbeide selv om man har noen plager.

- Et krafttak
iBedrift benytter seg av flere tiltak på ulike nivåer. Ved å øke egenmestringen tror mannskapet bak iBedrift at prosjektet kan endre holdningene på et nasjonalt plan.

- Vi trenger et krafttak og en ny måte å tenke på, sier prosjektleder for iBedrift, Jostein Bentzen.

- Vi vil oppfordre folk til å være i aktivitet, men med en respekt og forståelse for at de syke ikke kan yte hundre prosent hele tiden, fortsetter han.

Med kunnskap, enkel tilrettelegging og tidlig uredning vil sykefraværet reduseres, mener overlege Franz Hintringer. Han hevder at store grupper av sykemeldte i arbeidslivet har ganske allminnelige plager.

- Det er bedre å være på jobb med mye som er friskt, enn å være hjemme med det lille syke, sier avdelingsdirektør i NAV, Gunda Hamland.

Endre holdninger
Nå skal de løfte prosjektet til nye høyder. iBedrift skal presentere sitt opplegg for arbeidsministeren og leder for partene i arbeidslivet på neste møte i det såklarte Arbeidsliv- og pensjonspolitisk råd. Martin Henriksen mener metoden er noe hele arbeidslivet i Norge kan lære av.

- Nå skal vi presentere prosjektet for toppene i Norge. Dette er en gullkantet innvestering for både de syke og for arbeidsplassene.

- Metoden vil spare samfunnet for store beløp, avslutter politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet.

Les andre saker fra Nordlys her

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene