Hvert år plukker Skatteetaten ut grupper av skattebetalere som skal sjekkes ekstra nøye.

Skatteetaten snakker nødig høyt om det, men det er et faktum at langt fra alle selvangivelser blir kontrollert like nøye.

Til etatens forsvar er oppgaven i praksis umulig med tanke på at skattemyndighetene får inn over 3,7 millioner selvangivelser.

Utfordringen løses ved å velge ut grupper som får en grundig gjennomgang av ligningsfunksjonærene.

Fokus på utlandet, aksjer, eiendom, pendling og sykdomsfradrag
- Det er riktig at vi hvert år sjekker noen områder spesielt nøye. I år er det inntekter opptjent i utlandet, utgifter og inntekter knyttet til reise og pendling, aksjer og verdipapirer samt utlendinger med arbeidsopphold i Norge, opplyser skattedirektør Svein Kristensen til NA24.

I tillegg er det ekstra fokus på poster på selvangivelsen der skattemyndighetene ikke har forhåndsutfylte opplysninger.

- Poster der skatteyter selv fører opp opplysninger og legger ved dokumentasjon sjekker vi ekstra i år. Typisk gjelder det fradrag for store sykdomsutgifter, opplyser Kristensen.

Fra Skatteetatens informasjonsavdeling får NA24 opplyst at også utleie av eiendom og kjøp og salg av eiendomskontrakter skal sjekkes ekstra nøye.

Når det gjelder aksjer er det spesielt gevinst og tap av aksjehandel som skal sjekkes. Den ekstra sjekken av utlendinger med arbeidsopphold i Norge gjelder om de er skattepliktige til Norge eller ikke.

Alle blir kontrollert
Hva med folk flest, i hvilken grad blir vi kontrollert?

- Jeg kan av naturlige årsaker ikke gå i detaljer rundt dette. Men det jeg kan si er at alle selvangivelser blir kontrollert i den grad at oppgitte tall stemmer med tall som vi har fått inn fra tredjepart, sier informasjonssjef i Skatteetaten Lise Halvorsen.

Plukker ut unormale tall
Hun legger til at etaten har automatiske kontrollrutiner som plukker ut alle selvangivelser der utvalgte verdier faller utenfor et bestemt intervall.

- Disse blir så gjenstand for en grundig kontroll, sier hun.

Lokale kontroller
Ifølge Halvorsen har ligningskontorene rundt om i landet anledning til å foreta ekstra kontroll av grupper med spesiell interesse i den enkelte region.

Totalt går det om lag 4000 årsverk med til manuell kontroll av nordmenns selvangivelser.

Årets fokusgrupper er stort sett de samme som i fjor med ett unntak. I 2010 gransket Skatteetaten også bruk av betalingskort fra banker i utlandet.

Skattedirektør Kristensen understreker at kontrollen av selvangivelsen ikke bare dreier seg om å få inn skattekroner.

- Skatteetaten kontrollerer selvangivelsene både for å sikre skattyters rettigheter og for å sikre riktigheten av opplysningene, avslutter Kristensen.