Tirsdag 26. september er Den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen. Norge hadde mulighet til å slutte seg til et FN-vedtak om forbud mot atomvåpen i sommer, da 122 land stemte for forbudet. Regjeringen valgte imidlertid å stemme mot forbudet.

Utenriksminister Børge Brende (H) mente forbudet ikke var forenlig med Norges allianseforpliktelser i NATO.

- I denne saken står vi sammen med våre allierte. Det er ikke aktuelt for Norge å støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse, har Brende tidligere uttalt, ifølge NTB.

Samtlige NATO-land og atommakter valgte å stemme mot eller avstå fra å stemme.

Fremskrittspartiet (Frp) var også motstander av FN-forbudet mot atomvåpen.

- Det vi må jobbe for er at vi ikke får en spredning av denne atomvåpenteknologien. Nå har det seg sånn at noen land har utviklet atomvåpen, og man har laget avskrekkingsfaktorer som har fungert siden andre verdenskrig. Det nytter ikke å jobbe mot et totalforbud. Vår holdning er ganske klar, sier Frps utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, til Nettavisen.

- Du kan være så idealistisk du bare vil, men denne naiviteten kan være mer skadelig enn det vil gavne verdenssamfunnet, sier Tybring-Gjedde.

Disse partiene vil ha forbud
Venstre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er imidlertid av en helt annen oppfatning.

- Venstre mente at Norge burde signere det forbudet, sier Venstre-politiker Sveinung Rotevatn til Nettavisen.

- MDG mente at Norge burde ha bidratt aktivt til dette arbeidet og benyttet denne sjansen, som dette initiativet innebar, til å styrke arbeidet i FN med å fjerne atomvåpen. Vi sa at Brende i det minste burde stemme blankt, som Nederland gjorde, for å signalisere vårt standpunkt uten å tråkke USA hardere på tærne enn nødvendig, sier talsperson i MDG, Rasmus Hansson, til Nettavisen.

Senterpartiet (Sp) ønsket også at regjeringen skulle slutte seg til forhandlingene i FN.

- Senterpartiet mener at regjeringen skulle deltatt i prosessen. Men det gjorde de ikke, og da er det vanskelig å si om vi kan stille oss hundre prosent bak det vedtaket. Vi har programfestet at vi ønsker et forbud mot atomvåpen, akkurat som klasevåpen. Vi ønsker oss et forbud, og mener at det som skjedde i sommer var et steg på veien. Vi mener Norge burde vært en del av dette, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, til Nettavisen.

- Det er helt forferdelig at Norge har en sånn holdning og at vi er så defensive. Senterpartiet er for NATO og vi ser at det ikke er noen «quick fix». Men dette er en av de største truslene vi står overfor i dag. Norge må være med på dette feltet, sier Navarsete.

- Vil at regjeringen skal revurdere
Sosialistisk Venstre (SV) er klokkeklar og vil at regjeringen skal revurdere Norges beslutning.

- SV vil at Norge skal gå inn for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Derfor vil vi, når Stortinget åpner, fremme et forslag om at regjeringen så raskt som mulig må legge fram en sak for Stortinget som redegjør for hva forbudet innebærer for Norge, slik at Stortinget kan ta stilling til om Norge skal ratifisere avtalen, sier stortingsrepresentant i Oslo, Kari Elisabeth Kaski (SV), til Nettavisen.

Kristelig Folkeparti (KrF) har følgende stådsted til FN-vedtaket.

- KrF støtter det langsiktige arbeidet for et atomvåpenforbud og at Norge burde vært med forhandlingene for å påvirke prosessen, men vi har ikke blitt forelagt den endelige teksten og ikke tatt stilling til om den er i samsvar med norske forutsetninger, sier seniorrådgiver i KrFs stortingsgruppe, Odd Jostein Sæter, til Nettavisen.

Arbeiderpartiet er det eneste stortingspartiet som ikke har svart på Nettavisens henvendelser. Nettavisen har ikke vært i kontakt med Rødt, ettersom partiet ikke var representert i Stortinget da forbudet ble vedtatt i FN i juli måned.

- Skuffet over Norge
Anne Marte Skaland, som leder den norske fløyen av anti-atomvåpenorganisasjonen ICAN , er skuffet over at Norge ikke vil signere forbudet.

- Forbudet er velig viktig fordi nedrustning av atomvåpen har stått bom stille i veldig lang tid. Dette forbudet er den første multilaterale avtalen på nedrustning på 20 år. Atomvåpen er et uakseptabelt våpen. Det er ikke mulig å bruke uten å skape en humanitær katastrofe. Derfor er det på høy tid at vi nå har et forbud mot atomvåpen. Vi har forbud mot andre inhumane våpen som biologiske våpen, klasevåpen, kjemiske våpen og landminer, sier Skaland til Nettavisen.

- Forbudet er spesielt viktig nå og kommer i grevens tid. Vi ser at USA og Nord-Korea truer hverandre. Forbudet er med på å styrke normen om at atomvåpen aldri må brukes igjen, sier hun.

- Vi ser konkrete resultater av forbudet allerede nå. Da forbudet ble åpent for signering 20. september, var det en amerikansk bank, Amalgamated Bank, som kunngjorde at de ikke lenger vil investere i atomvåpenproduksjon.

- Men forstår du argumentet med at det er vanskelig å slutte seg til et slikt forbud som NATO-medlemsland, Skaland?

- Jeg kan forstå at det er vanskelig for Norge når man blir presset av USA og andre stater. Men det å jobbe mot et så forferdelig våpen, er viktigere. Norge kan som NATO-land fint skrive under på forbudet. Det er ingen juridiske hindringer. Det eneste er at det er press fra andre NATO-land, og det burde Norge klare å stå imot. Dette er ikke et våpen for framtiden.

Hun forteller at den italienske nasjonalforsamlingen nå revurderer FN-vedtaket.

- Nå har parlamentet i Italia vedtatt å pålegge at regjeringen undersøker muligheten for at Italia skal slutte seg til dette vedtaket. Så det er bevegelse i andre NATO-land. Men noen må tørre å gå foran.