Disse pasientene er mest fornøyde med sitt sykehus

St. Olavs Hospital får skryt for bedre standard og hvordan arbeidet ved sykehuset organiseres.

St. Olavs Hospital får skryt for bedre standard og hvordan arbeidet ved sykehuset organiseres. Foto: Foto: St. Olavs Hospital.

Det er pasientene ved små sykehus som er mest fornøyd med oppholdene.

Pasienter ved norske sykehus blir stadig mer fornøyd med behandlingen de får. De gir bedre tilbakemeldinger på pleiepersonellet og legene, og på hvordan sykehusene informerer og organiserer arbeidet nå enn tidligere.

Det viser en brukerundersøkelse gjennomført blant 13.000 sykehuspasienter fra 2013. Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har gjennomført undersøkelsen.

Sammenlignet med 2011 og 2012 svarer pasientene mer positivt på disse områdene den siste undersøkelsen.

På områdene samhandling og ventetid mener pasientene derimot at det er mer å hente.

- Positiv utvikling

– Selv om pasientene mener at sykehusene kan bli bedre på flere områder, er det en positiv utvikling fra 2011 til 2013 når det gjelder informasjon, pleiepersonellet, legene og organisering, sier seniorforsker Anne Mette Bjerkan i Kunnskapssenteret.

Pasientenes erfaringer er oppsummert på ti områder: informasjon, pleiepersonellet, legene, organisering, ivaretagelse av pårørende, sykehusstandard, utskriving, samhandling, ventetid og pasientsikkerhet.

Små sykehus scorer best

Som tidligere er det utarbeidet resultater for alle landets sykehus og spesialistinstitusjoner samt rapporter for hvert helseforetak og regionale helseforetak. Fortsatt varierer pasientenes erfaringer betydelig mellom sykehusene. Det er spesielt små sykehus som skiller seg positivt ut på ett eller flere av områdene:

  • Sykehuset Innlandet Tynset
  • Klinikk Rjukan
  • Feiringklinikken
  • Glittreklinikken
  • Revmatismesykehuset Lillehammer
  • Kysthospitalet Hagevik
  • Lærdal sjukehus

Pasientene innlagt ved Klinikk Rjukan rapporterer om bedre erfaringer med legene, pleiepersonalet, og informasjonen som de mottok under oppholdet, og med hvordan sykehuset ivaretok deres pårørende enn det nasjonale

Ellers melder pasientene ved Sykehuset Østfold om noe dårligere erfaringer med pleiepersonalet, legene og hvordan sykehuset organiserer sitt arbeid enn landsgjennomsnittet.

I Helse Midt-Norge ligger de aller fleste sykehusene på landsgjennomsnittet.

Ikke alle skiller seg ut

Pasienter innlagt ved St. Olavs Hospital HF rapporterer som i fjor om noe bedre erfaringer med sykehusets standard og hvordan arbeidet ved sykehuset organiseres.

I Helse Vest rapporterer pasientene ved de små lokale sykehusene om bedre erfaringer enn landsgjennomsnittet. Ved Lærdal sjukehus melder pasientene om bedre erfaringer med legetjenesten, møtet med pleiepersonalet, organiseringen av arbeidet og informasjonen som de mottok i løpet av oppholdet.

Helseforetakene i Helse Vest skiller seg ikke fra landsgjennomsnittet.

58 prosent svarte

I helse Nord er det Klinikk Hammerfest som skiller seg fra landsgjennomsnittet, hvor de innlagte pasientene rapporterer om noe dårligere erfaringer med blant annet sykehusets standard, pleietjenesten, mottatt informasjon i løpet av oppholdet og møtet med legetjenesten

13.594 pasienter svarte på undersøkelsen i 2013. Det gir en svarprosent på 58.

– At mange svarer, øker undersøkelsens legitimitet, noe som er viktig for formålet med undersøkelsen. Vi arbeider målrettet for å øke svarprosenten, så dette er svært gledelig, sier Bjerkan.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.