Gå til sidens hovedinnhold

Disse skolene regner best

Nettavisen gir deg resultatene for alle landets skoler i de nasjonale prøvene.

Tirsdag ble de fylkesvise resultatene etter høstens nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

Nettavisen har søkt om innsyn i alle resultatene, slik at du nå kan sjekke hvor bra din skole har gjort det.

Søk på din skole
Resultatene avslører imidlertid store forskjeller mellom landets skoler, fra toppscore til resultater langt nede på poengskalaen.

Her kan du søke på din skole, og sammenligne med andre skoler:

Trykk ctrl + f for å søke - skriv så inn navnet på skolen.

Søk på resultatene for 5. trinn (PDF)

Søk på resultatene for 8. trinn (PDF)

Søk på resultatene for 9. trinn (PDF)

5. trinn: tre skoler på topp
På 5. trinn er det tre skoler som topper resultatlista: Jar skole i Bærum i Akershus, Nordnes skole i Bergen i Hordaland og Lundamo skole i Melhus i Sør-Trøndelag. Disse skolene har fått et gjennomsnittlig resultat blant elevene på 2,9, på en skala med tre mestringsnivåer - der 3 er best.

Les mer her: - Slik ble vi best i landet

Like bak bergensskolen finner vi St. Sunniva skole i Oslo og Sørenget Oppvekstsenter i Namsos i Nord-Trøndelag, begge med et resultat på 2,7.

Nederst på resultatlista kommer Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg i Østfold, med et gjennomsnitt på 1,0.

Landsgjennomsnittet for 5. trinn er 2,0.

8. trinn: bergenskole på bunn
På 8. trinn har Hauge Oppveskt i Bremanger i Sogn og Fjordane gjort det best, med et resultat på 4,3, på en skala med fem mestringsnivåer - der 5 er best.

På andreplass kommer Nordberg skole i Oslo, med et gjennomsnitt på 4,0.

Dårligst ut kommer Bjørgvin Montesoriskole i Bergen, med et resultat på 1,9.

Landsgjennomsnittet for 8. trinn er 3,1.

9. trinn: Snillfjord på topp
På 9. trinn topper Krokstadøra Oppvekstsenter i Snillfjord i Sør-Trøndelag resultatlista. Elevene på den skolen har fått et resultat på 4,5, på en skala med fem mestringsnivåer - der 5 er best.

Deretter kommer Landøya ungdomsskole i Asker i Akershus, Lycee Francais Rene Cassin i Oslo og Midtstuen skole i Oslo, alle med et resultat på 4,3.

Nederst finnner vi Nordhordland Kristne grunnskole i Lindås i Hordaland, som har fått et gjennomsnittlig resutat blant sine elever på 1,8.

Landsgjennomsnittet for 9. trinn er 3,4.

Guttene bedre enn jentene
Resultatene viser at guttene presterer noe bedre enn jentene i regning.

Guttene har et noe høyere gjennomsnittlig mestringsnivå. Denne forskjellen ligger på omtrent samme nivå som de nasjonale prøvene i regning i fjor, og gjelder for alle trinn.

Her ser du forskjellene i resultatene mellom guttene og jentene:

5. trinn

8. trinn

9. trinn

Gutter 2013

2,0

3,2

3,5

Jenter 2013

1,9

3,0

3,3

Gutter 2012

2,0

3,2

3,5

Jenter 2012

1,9

3,0

3,4


- Oslo tar grep som virker
De fylkesvise resultatene viser at det er elevene i Oslo og Sogn og Fjordane som har gjort det best på 5. trinn, med et gjennomsnittlig mestringsnivå på 2,1 - på en skala fra 1 til 3, der 3 er best.

På 8. trinn og 9. trinn er det også Oslo-elevene som har gjort det best, med et resultat på henholdsvis 3,3 og 3,6 - på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. På 9. trinn deler Oslo imidlertid førsteplassen med Sogn og Fjordane.

- Nok en gang er Oslo det fylket hvor elevene scorer høyest i regning. Dette er fantastiske resultater, sier skolebyråd Anniken Hauglie til Nettavisen.

- Oslo tar grep som virker og som kanskje flere kommuner kan lære av etter de siste PISA-resultater for matematikk på nasjonalt nivå, sier Hauglie.

Les mer: Her er de beste fylkene i regning

Det er også liten endring i gjennomsnittlig mestringsnivå for fylkene og de største kommunene, og Oslo og Sogn og Fjordane har minst andel elever på laveste mestringsnivå.

Elektroniske prøver
Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene i andelen elever på laveste mestringsnivå.

Fritaksprosenten er den samme i fjor på 5. trinn, og går svakt opp på 8. trinn.

Nasjonale prøver i regning ble gjennomført i uke 42 på 5. trinn og i uke 43 og 44 på 8. og 9. trinn. Prøvene er elektroniske og inneholder oppgaver om tall, måling og statistikk. Elevene på 8. og 9. trinn gjennomfører samme prøve.

Sjekk engelsk og lesing
Tidligere i høst har Nettavisen offentliggjort resultatene for alle landets skoler etter de nasjonale prøvene i engelsk og lesing.

Her kan du søke på resultatene i de fagene:

SØK: Her er skolene som er best i engelsk
SØK: Her er de beste skolene i lesing

Kommentarer til denne saken