I et brev som er sendt til Norges Fotballforbund (NFF) gjør tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen det klinkende klart at han vil gjøre alvor av det tidligere varslede søksmålet på 7,2 millioner kroner.

Tonen er krass. Det 22 sider lange brevet avsluttes slik:

«Jeg har sikret bevis når det gjelder alt som omtales i dette notatet fordi ingenting overrasker meg lenger, men før vi setter folk i personlig ansvar her når det gjelder mitt økonomiske tap på 7,2 millioner, kan de få en siste mulighet til å svare for seg / løse saken.»

Bakgrunn: Forlik mellom Edvartsen og NFF
Bakgrunn: Edvartsen sparket som seksjonssjef

«E-posten din er godt mottatt»

Først må vi tilbake til 13. juni i fjor klokken 22.25 om kvelden. Da tikket det inn en SMS på telefonen til tidligere toppdommer.

Mannen som skrev den er Jon Skjervold, leder i den mektige dommerkomiteen (DK) i Norges Fotballforbund (NFF). Formelt oppnevnes DK av forbundsstyret og er øverste organ i NFF til å beslutte hvem som får dømme på toppnivå.

I desember omtalte Nettavisen nyheten om at Edvartsen og Skjervold i flere måneder hadde dialog over telefon, mail, SMS-er, i tillegg til digitale og fysiske møter.

Nettavisen har snakket med flere kilder og fått tilgang til en stor mengde av korrespondansen Skjervold og Edvartsen har hatt. Alle medlemmene i dommerkomiteen og flere sentrale personer i NFF fikk også dette tilsendt i et brevet fra Edvartsens advokater 29. november i fjor.

Materialet gir et unikt innblikk i spillet bak kulissene NFF hadde med Edvartsen.

I SMS-en Skjervold sendte til Edvartsen 13. juni i fjor stod det:

«E-posten din er godt mottatt. Viktig at du følger opp. Lar det gå et par dager for å se, så tar jeg kontakt. Stay cool :D».

Raskt etterpå svarte Edvartsen:

«Det var hyggelig (...). Må jo gjøre jobben min :-)».

- Jeg mener Skjervold har drevet narrespill, akkurat som jeg har sagt tidligere, sier Edvartsen tydelig irritert til Nettavisen.

I brevet til NFF formulerer han seg slik:

«Skjervolds comebackplan og all dialog fremstår beviselig som løgn og fanteri».

Under følger en kronologisk dokumentasjon av korrespondansen mellom Skjervold og Edvartsen.

Bakgrunnen for de nevnte SMS-ene var den betente og evigvarende konflikten mellom NFF og Edvartsen som har ført til at han ikke har dømt på toppnivå siden mars 2017 (se faktaboks under).

Det var etter at Edvartsen røk uklar med dommersjef Terje Hauge det for alvor skar seg. Saken er nå blitt så omfattende og innfløkt at Edvartsen har engasjert tre advokater fra Elden Advokatfirma. Tungvekterne John Christian Elden, Kim Ellertsen og Christian Flemmen Johansen er alle koblet på.

Les også: John Christian Elden mener NFF bløffet i rasismesak med Svein-Erik Edvartsen

NFF-topp: - Hvordan kan jeg stole på deg?

I det såkalte dommerforliket som ble inngått i mai 2017 ble partene enige om at Edvartsen skulle få en kompensasjon på flere hundre tusen kroner mot at han ikke fikk dømme. I tillegg skulle NFF legge til rette for og skape arenaer som muliggjorde et comeback som toppdommer.

I forliket heter det blant annet:

«Dommerseksjonen og Dommerkomiteen er utfordret på å diskutere og komme opp med en plan for hvordan en skal skape arenaer for deg slik at du gis den kontraktsfestede mulighet til å gjenskape nødvendig tillit. Vi får avvente hvordan de tenker rundt dette.»

Flere år senere var det ingen progresjon. Og Edvartsen skrev en mail til dommerkomiteen 30. mai i fjor der han etterlyste at det skulle skapes arenaer som muliggjorde et comeback.

Her kan du lese hele mailen fra Edvartsen.

Se video: Her diskuterer de dommercomeback.

10. juni 2021 klokken 12.00 skulle Edvartsen få vedtaket dommerkomiteen hadde fattet etter å ha behandlet henvendelse. Samme formiddag, klokken 10.40, skrev Edvartsen følgende i en SMS til lederen for komiteen, Skjervold.

«Hei igjen Jon. Håper alt er vel. Viser til hyggelig samtale mandag forrige uke. (...). Det eneste jeg ønsker er å dømme under din ledelse og legge alt bak meg - herunder en fair og fornuftig og troverdig progresjonsplan.

Hører fra deg etter at dere har behandlet saken.»

Klokken 11.22 svarte lederen i dommerkomiteen:

«Hei Svein-Erik. Du får et svar fra DK i dag. Men hvordan kan jeg stole på deg? Du må vise meg noe så jeg kan bygge tillit til deg. Da har vi en mulighet. Jon»

«Viktig at du reagerer riktig nå!»

Tolv minutter senere svarte Edvartsen at det var vanskelig å skape tillitt når han ikke hadde fått mulighet for å møte noen siden 2017. I tillegg skrev han:

«Det høres fint ut. Jeg kan ringe deg etter at svaret er mottatt f. eks? Bare gi meg beskjed om hva du ønsker / ser for deg.»

Skjervold fulgte opp med å instruere Edvartsen om hva han skulle gjøre da han mottok vedtaket fra dommerkomiteen. Klokken 11.38, 22 minutter før svaret skulle komme, sendte han denne SMS-en:

«OK. Den første testen kommer 12.00 når du mottar svaret. Veien videre avgjøres av hvordan du responderer på den. Jeg er travel resten av dagen, men vi kan snakkes i kveld. Viktig at du reagerer riktig nå! Er du usikker på hvordan, vent! Jon»

Les også: Edvartsen varslet NFF om raisme i mai 2017: - Jeg har ikke fått noen svar på fire år

To minutter senere skrev Edvartsen:

«Takk for info. Da gjør vi det slik.»

Klokken 12.01 fikk Edvartsen en mail i innboksen. Alle øvrige medlemmer av dommerkomiteen var i kopifeltet. I emnefeltet stod det: «SV: Vedrørende å skape arenaer».

TIDLIGERE KOMMENTAR: Edvartsen åpnet Pandoras eske - nå velter ulykken seg over NFF

Men for den håpefulle tidligere toppdommeren var budskapet knusende:

«Dommerkomiteen viser til NFFs lover og generelle retningslinjer for rekruttering og utvikling av dommere. Komiteen har ikke konkret informasjon om eller inntrykk av at Svein-Erik Edvartsen har gjort seg aktuell for å komme tilbake som dommer innen toppfotballen.»

I en telefonsamtale samme kveld snakket Edvartsen og Skjervold nesten 40 minutter. I brevet til NFF går det frem at Edvartsen har transkribert samtalen og han lister opp følgende nøkkelpunkter som Skjervold skal ha sagt:

  • «Alt er mulig å få til»
  • «Før eller siden må du møte dommersjef Terje Hauge for å gjøre nødvendige avklaringer»
  • «Tar ikke stilling til hvem som har gjort hva, men det er klokt å legge det bak seg»
  • «Det er ikke slik at vi sier kategorisk at du ikke er aktuelle for noe toppfotball. Vi gjør jo ikke det»

Nettavisen har flere ganger forsøkt å få kommentarer fra Skjervold. Vi har også orientert om at vi gjengir deler av innholdet i korrespondansen, men han sier han ikke ønsker å kommentere saken.

- I samtalen med Skjervold anbefalte han meg å sende en ydmyk mail til dommerkomiteen. Han lovet da at det skulle ordne seg med toppdommercomeback etter jeg hadde dømt noen kamper på kretsnivå.

Skjervold får støtte

Påstandene om lovnader om comeback på toppnivå tilbakeviste Skjervold til Nettavisen i desember. NFF-toppen får i dag støtte av komitémedlem Jan Olav Knutsen.

- Det er helt korrekt at det var snakk om dømming på breddenivå. Når Edvartsen sier at det har vært snakk om toppnivå har han tatt ting ut av løse luften. Han har aldri fått et slikt løfte, sier Knutsen til Nettavisen.

Edvartsen mener komitémedlemmet ikke kan vite noe om innholdet i telefonsamtaler, digitale og fysiske møter han har hatt med Skjervold.

- At Knutsen ikke tror på at Skjervold har bedt meg sende en mail som Skjervold selv ville lese korrektur på før den ble sendt hele dommerkomiteen bevises jo av SMS og mailer fra Skjervold, så der tar Knutsen feil, sier Edvartsen.

- Problemet med hans påstander er at jeg kan dokumentere lovnadene Skjervold har gitt.

Cirka to timer etter telefonsamtalen fikk Edvartsen en ny SMS fra Skjervold:

«Send gjerne et utkast til meg først. Jon»

Sekunder senere svarte Edvartsen:

«Gjerne det.»

- To dager senere, 12. juni i fjor, sendte jeg et utkast til Skjervold, slik vi hadde avtalt, sier Edvartsen.

Les også: - Jeg er blitt behandlet veldig dårlig av NFF og utsatt for maktmisbruk av en annen verden

I mailen, som ble sendt til Skjervold for godkjenning 12. juni i fjor, var Edvartsen svært ydmyk. Han innledet med å takke for oversendelsen av vedtaket og han takket til komiteen og komiteens leder for å ha tatt initiativ til dialog.

Videre skrev han:

«Jeg ønsker å gjenvinne tillit gjennom handling og kommunikasjon, og dømme fotball på det nivået NFFs dommerkomite mener jeg er kvalifisert for. Jeg er motivert for gjøre alt jeg kan for å levere gode prestasjoner på banen, og ønsker å være en god kollega både på og utenfor banen. Ingen skal tvile på det.

Jeg ønsker videre å opptre lojalt og stille meg bak den struktur[en] som dommerkomiteen har etablert (...).»

Her kan du lese hele mailen.

«Synes dette ser fint ut»

Lederen for dommerkomiteen svarte positivt på utkastet til Edvartsen samme kveld. I en svarmail skrev han:

«Hei SE. Synes dette ser fint ut. Snakkes! Jon»

To minutter senere ville Edvartsen forsikre seg om at han hadde forstått fremgangsmåten:

«Så svaret ditt på mail. Bare for ordens skyld: Da sender jeg dette som svar til hele komiteen, ikke sant?», skrev han i en SMS.

- Han svarte da at han syntes mailen min til dommerkomiteen, som han altså selv leder, så fin ut, og ba meg sende den til hele komiteen. Jeg gjorde som jeg fikk beskjed om, sier Edvartsen.

Tidlig på morgenen dagen etter, klokken 07.05, bekreftet Skjervold at Edvartsen hadde oppfattet det han skulle gjøre, og svarte med et kort «Ja», på dette konkret.

På kvelden 13. juni i fjor klokken 22.25 skrev Skjervold en ny SMS til Edvartsen som ble oppfattet positivt av den tidligere toppdommeren.

«Eposten din er godt mottatt. Viktig at du følger opp. Lar det gå et par dager for å se, så tar jeg kontakt. Stay cool :D».

I slutten av juni i fjor fikk Edvartsen tilbakemelding på mailen sin til dommerkomiteen. Svaret kom fra Skjervold, som altså leder komiteen og som forhåndsgodkjente hva Edvartsen skulle skrive.

«Dommerkomiteen understreker imidlertid at det er et absolutt krav til alle autoriserte dommere å opptre iht. NFFs etiske retningslinjer. Det er særlig to punkter som understrekes:

  • Omtale andre dommere på en negativ måte eller diskutere dommeravgjørelser på sosiale medier
  • Involvering med supportere/supporterklubber, herunder diskusjoner på sosiale medier (facebook, twitter etc.)

DK mener at ditt engasjement for NordicBet er uforenlig med NFFs etiske retningslinjer. Brudd på retningslinjene kan medføre tap av autorisasjon, ref NFFs breddereglement § 2-14 (3). Sistnevnte er imidlertid et forhold som eventuelt må følges opp av krets- eller forbundsstyret.»

Edvartsen har siden 2019 livnært seg som blogger og dommerekspert for spillselskapet NordicBet.

Her kan du lese hele svaret fra Skjervold.

Medieoppslag bidro til fortsatt utestengelse

I september i fjor vedtok også Indre Østland fotballkrets at Edvartsen ikke fikk dømme på kretsnivå heller, som er 3. divisjon og nedover. Kretsen skriver det ikke direkte i vedtaket, men de begrunner fortsatt utestengelse blant annet med en artikkel i Nettavisen hvor Edvartsen står frem og forteller om rasisme han har mottatt fra andre dommere. Han dokumenterer også hetsen med skjermdumper.

Edvartsen er ekstremt skuffet etter det han mener er urimelig behandling.

- Illojalitet mot egen dommerkomité og narrespill mot meg er ikke forenelig med å være leder etter mitt syn, sier han.

Ifølge konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, er dommerkomiteen satt inn til ut 2022.

Dommersjef Terje Hauge sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken. Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, skriver i en SMS at han ikke har vært involvert i dialogen mellom Skjervold og Edvartsen og at han derfor ikke vil kommentere saken.

De tidligere toppdommerne Roy Helge Olsen og Espen Berntsen, som begge er medlemmer av NFFs dommerkomité, nekter å svare på noen spørsmål om saken. Berntsen sier til Nettavisen at det er besluttet at Skjervold skal uttale seg i saken, men komitélederen gir altså ikke kommentarer.

- På det tidspunktet, i fjor sommer, hadde Jon (Skjervold) fått mandat av dommerkomiteen til å snakke med Edvartsen. Jeg synes det er greit at han hadde de samtalene og at de avtalte hva som skulle formuleres i mailen. Vi hadde uansett gitt mandatet, sier komitémedlem Jan Olav Knutsen.

- Hvorfor synes du det er greit at Skjervold avtaler hva Edvartsen skal skrive i mailen til komiteen han leder når dere skal behandle en sak?

- Jeg tror ikke det har vært noe avtalt spill. Skjervold ville aldri gjort slike avtaler.

- Har du tillit til Svein-Erik Edvartsen?

- Nei. Det er flere eksempler på hans illojalitet.

Knutsen vil ikke utdype hva han legger i dette, men i 2017 stod tidligere toppdommer Tore Hansen frem i media og uttalte at Edvartsen hadde opptrådt illojalt og var kommet på kant med sine egne dommerkollegaer.

- Tror du Edvartsen kommer til å dømme fotball på toppnivå igjen?

- Ingen ønsker noen tilbake som ikke er i stand til å ivareta et godt dommermiljø, avslutter Knutsen.

Edvartsen reagerer kraftig på påstandene fra Knutsen.

- Det han påstår om illojalitet og dommermiljø er udokumentert og faller på sin egen urimelighet. Jeg snakker med flere aktive toppdommere ukentlig. Nå er det færre sammenkomster, dialog og krav enn tidligere. Det synes jeg er synd fordi prestasjonsgruppen blir svakere, sier Edvartsen

Håper ny president kan bli løsningen

Brevet Edvartsen sendte til NFF med all korrespondansen er for lengst blitt advokatmat.

- Er det noe juridisk som tilsier at Edvartsen skal kunne gjøre comeback som dommer på toppnivå?

- Vi arbeider med ulike løsninger her, men jeg tror primært at dette vil kunne løses ved dialog, blant annet ved at advokatene snakker sammen. Jeg har per nå en god dialog med NFFs advokat, Magnus Stray Vyrje, som jeg oppfatter som ryddig, sier Edvartsen-advokat Christian Flemmen Johansen til Nettavisen.

I svaret NFF har sendt tilbakeviser de enhver anklage mot forbundet.

- Vyrje har formidlet på vegne av NFF at Edvartsen, som følge av hans opptreden, ikke er velkommen tilbake som dommer. Jeg har selvsagt motsatt meg dette, og vist til den sterke urimeligheten Edvartsen utsettes for.

- En uenighet med enkelte ansatte i NFF kan ikke føre til at Edvartsen i praksis ilegges yrkesforbud, noe jeg har vært tydelig på ovenfor NFF. Vi er klart uenige om faktum i saken.

Vyrje ønsker ikke å kommentere saken.

I mars blir Lise Klaveness valgt inn som ny president i NFF. Edvartsen og stjerneskuddet Flemmen Johansen håper at nye koster kan gi nye muligheter.

- Denne saken er helt klart tjent med at det kommer nye personer inn i saken, personer som kan se på den med nye øyne og løfte blikket. Jeg tror det vil kunne være avgjørende for å få løst floken og den personlige krisen denne saken i realiteten er for Edvartsen, sier Flemmen Johansen.

- En konflikt har alltid to sider, men det er ikke til å komme utenom at Edvartsen er den «lille mann» i denne saken og at NFFs er en stor og mektig aktør, sier avslutter advokaten.