I sommer skal alle over 18 år få tilbud om koronavaksine og enkelte steder er man i gang med å vaksinere de yngste av dem. Men hvilke bivirkninger er vanlige og hva må du melde ifra om?

Legemiddelverket skriver tirsdag på sine nettsider at unge voksne i større grad enn eldre opplever å få bivirkninger tilknyttet til vaksinen.

«​​​​​​Unge voksne opplever oftere å få de vanlige bivirkningene, særlig etter dose to med mRNA-vaksinene.»

«Dette kan være plagsomt, men som forventet. Bivirkningene går som regel over etter noen dager», heter det i skrivet fra Legemiddelverket.

Derfor har Statens legemiddelverk kommet med en liten oversikt over hva som er av de vanligste følge-bivirkningene til koronavaksinene.

Dette er bivirkningen du kan forvente i en til to dager etter å ha mottatt vaksine:

  • Hevelse og ømhet rundt stikkstedet og i armen
  • Trøtthet
  • Hodepine
  • Feber
  • Vondt i muskler og ledd
  • Frysninger
  • Kvalme og diaré


Ingen av bivirkningene nevnt over er av det farlige slaget og krever ikke at du tar kontakt med lege, men får du noen andre bør du få vurdering og råd av helsepersonell.

«Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med andre land som bruker de samme vaksinene. Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.»​

Les også: Lave smittetall gir gjenåpningsoptimisme i Oslo