Gå til sidens hovedinnhold

DN går imot oljeboring ved Lofoten og Vesterålen

Oslo (NTB): Direktoratet for naturforvaltning vil ikke ta sjansen på å drive oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Helgelandskysten. Til det er risikoen for stor, mener DN.

Olje- og energidepartementet har lagt fram 20 fagstudier som viser hvilke virkninger boring nordøst i Norskehavet kan få.

- Det er stor fare for at et utslipp vil ramme sårbare grupper av arter som sjøfugl og fisk. Områdene vi snakker om er svært viktige for torsk og sild, som er nøkkelarter i det helhetlige økosystemet, sier DN-direktør Janne Sollie.

I en sammenstilling av rapportene konkluderes det med at risikoen gjennomgående er lav, men dette er ikke direktoratet enig i.

- En slik framstilling bidrar til å bagatellisere de store miljømessige utfordringene i området, mener Sollie, som er sterkt i tvil om hvorvidt beredskapen kan bli god nok til å forhindre katastrofer for det sårbare økosystemet. (©NTB)

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra