Gå til sidens hovedinnhold

DnB Investor mer skeptisk til aksjer

DnB Investor-sjef Jan B. Penne anbefaler fortsatt en moderat overvekt av aksjer, men skepsisen øker i takt med børsoppgangen, og det varsles en mulig nedjustering av aksjesynet. Her kan du se hvorfor

DnB Investor anbefaler fortsatt en moderat overvekt av aksjer i porteføljene, mens en tilsvarende undervekt anbefales for obligasjoner. Pengemarkedet, altså rentepapirer med kort løpetid, nøytralvektes.Men det fremgår av forvaltningsselskapets månedsrapport for september at nervøsiteten begynner å bre seg etter den kraftige børsoppgangen så langt i år.- Vi har økt fokus på nedsiden, skriver DnB Investor, og legger til at den mest sannsynlige bevegelsen i markedssynet er å ta ned vektingen i aksjer.Det pekes på at det er positive tegn for verdensøkonomien, men samtidig er prisingen av aksjemarkedet en mer usikker faktor.- Det amerikanske aksjemarkedet kan ikke lengre vurderes til å være billig, og den relativt kraftige renteoppgangen de siste månedene gjør at aksjemarkedet heller ikke fremstår billig rentejustert, heter det.- I andre regioner og land ser vi at prisingen gir noe mer støtte, for eksempel i Norge og i de fleste "nye markeder", heter det videre.Det påpekes også at svært mange innsider i børsnoterte selskaper nå selger aksjer.- Uavhengig av dette ser vi imidlertid at inntjeningen holder seg bra, og at revideringen av inntjeningsestimatene går i positiv retning, heter det.Anbefaler Asia

Geografisk er det Asia utenom Japan som får tommelen opp fra DnB Investor, og oppjusteres fra nøytral til overvekt.- I Asia og de nye markedene har vi både sterk vekst, bra inntjening og rimelige aksjemarked, heter det.USA tatt ned fra en svak overvekt til nøytral. Europa er tatt opp fra sterk undervekt til mer moderat undervekt. Japan nøytralvektes fortsatt. Øst-Europa tas ned fra svak overvekt til nøytral.Norske aksjer tas ned fra svak overvekt til nøytral.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger