*Nettavisen* Nyheter.

DnB leverte bedre enn ventet, men tapene øker (Ny)

DnB-sjef Svein Aaser leverte et resultat som var noe bedre enn ventet i fjerde kvartal. Driften er stabil, men tapene øker markant

19.05.08 01:15

Oppdatert med flere momenter.DnB fikk et resultat før skatt på 798 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, mens det i tilsvarende periode i fjor var et resultat før skatt på 1,224 millioner kroner.Det var ventet et resultat på 749 millioner kroner i fjerde kvartal, viser Reuters analytikerestimat.Netto renteinntekter var på 2.169 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 2.158 millioner kroner i tilsvarende periode året før. I Reuters-estimatene var det ventet 2.149 millioner kroner i fjerde kvartal.Andre inntekter falt fra 1.417 millioner til 1.181 millioner, som likevel var klart bedre enn markedets snittforventninger på 1.079 millioner. Det er denne posten, som for eksempel omfatter provisjonsinntekter og valutagevinster, som primært bidrar til at banken slår forventningene.Resultat før tap falt fra 1.471 millioner til 1.182 millioner, mens det her var ventet 1.060 millioner.Økende tap

Det har i det siste, spesielt etter kvartalsrapporten til Gjensidige NOR vært økende fokus på muligheten for tap. ABG Sundal Collier har uttrykt sterk skepsis til låneporteføljen til DnB.Utlånstapene i fjerde kvartal økte fra 245 til 363 millioner kroner. Det er en kraftig økning fra tidligere kvartaler i 2002. Tapene i fjerde kvartal er rundt tre ganger så store som for hele resten av 2002, da det til dels ble tilbakeført tapsavsetninger.Banken mener likevel at det fortsatt ikke er fare på ferde:- Tap på utlån økte i 2002, men var likevel under beregnet normalisert nivå. Økningen var hovedsakelig knyttet til et begrenset antall kunder innenfor fiskerinæringen og enkelte andre næringer. DnBs strategi med tettere kundeoppfølging og styring av kredittgivningen i retning av lavrisikoengasjementer, bidro til å redusere omfanget av problemengasjementer innenfor øvrige områder, heter det i kvartalsmeldingen fra DnB.- Akseptabelt

- I lys av det fallende aksjemarkedet vil jeg karakterisere konsernets driftsresultat i 2002 som akseptabelt. Resultatutviklingen viste en forbedring i fjerde kvartal sammenlignet med de tre første kvartalene, sier konsernsjef Svein Aaser i en kommentar.- Det er i vanskelige tider at konsernets bredde kommer til sin rett. Innenfor Bedriftskundeområdet, Personkundeområdet og DnB Markets ble det oppnådd gode resultater, som bidro til å oppveie svekkede resultater innenfor livsforsikring og aksjerelaterte områder, sier han.DnBs kjernekapitaldekning utgjorde 7,8 prosent ved utgangen


av 2002. Styret foreslår et utbytte på 2,40 kroner per aksje, det samme som året før

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.