Gå til sidens hovedinnhold

DnB som ventet

DnB-sjef Svein Aaser leverer tall for første kvartal som i hovedtrekk er i tråd med analytikernes forventninger

DnB fikk et resultat før skatt på 679 millioner i første kvartal, mot 1.207 samme kvartal i fjor.På forhånd ventet analytikerne 652 millioner, ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans.Netto renteinntekter ble 2.123 millioner, mot 1.950 millioner i fjor. Her var det ventet 2.167 millioner.Utlånstap ble 367 millioner kroner, mot en tilbakeføring av tap på 127 millioner samme kvartal i fjor. Det er altså her grunnen til det halverte resultatet ligger, men dette var som forventet. Analytikerne så på forhånd tap på 415 millioner i snitt.Bare Pan Fish alene gir tap på 244 millioner kroner.Andre driftsinntekter og kostnader var begge marginalt lavere enn ventet.- Vi har oppnådd gode resultater i den ordinære bankdriften og i DnB Markets. Personkundeområdet har hatt god fremgang, og Bedriftskundeområdet har oppnådd en stabil utvikling i driften. Vi noterer dessuten at Nordlandsbanken, som ble integrert i konsernet i mars, leverte et positivt bidrag i sitt første kvartal i DnB-konsernet, uttaler konsernsjef Svein Aaser.- Imidlertid ble resultatet for årets tre første måneder svekket av utviklingen i finansmarkedene og i deler av næringslivet. Markedsutviklingen påvirket særlig resultatene fra Vital og DnB Asset Management. Aksjemarkedene bedret seg imidlertid vesentlig i april, sier han videre, og peker dernest på at kostnadene på sammenligbar basis er kuttet for konsernet.- Kredittkvaliteten er opprettholdt. Vi er imidlertid forberedt på at endringer i samfunnsøkonomien og markedsutvikling kan svekke kredittkvaliteten noe i tiden fremover, sier Aaser.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett