RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

DNO-aksjonærene kneblet Gerdt Larsen

Sist oppdatert:
Fredagens generalforsamling i DNO ble et lærebokeksempel i kamp mellom minoritetsaksjonærer og innsidere. Her får du full gjennomgang av hva som foregikk i DNO-bruduljen
Klokken 13 fredag ettermiddag startet generalforsamlingen i DNO, og det ble som ventet et møte fylt av heftige debatter, munnhuggeri, gode replikker og maktdemonstrasjoner.

Allerede før Berge Gerdt Larsen kunne åpne møtet var det kamp om maktforholdene i kulissene, og mer skulle det bli i en generalforsamling som først ble avsluttet fem og en halv time senere. Det så ikke ut til at tidspunktet var nok til å hindre aksjonærene fra å stille, for antallet var tredoblet fra fjorårets rabaldermøte.

- Noen av oss var på Bruce Sprinsteen i går og har en unnskyldning for å være her, sa Gerdt Larsen da han åpnet møtet.

Begynte på forhånd

Da iMarkedet ankom i god tid før møtet startet fredag var Gerdt Larsen og adm. direktør Helge Eide allerede i gang med å sikre makten på generalforsamlingen. De hadde en debatt med Nordeas aksjonærservice, som etter iMarkedet forstår hadde gjort en mindre tabbe da de talte opp Skagen-fondene og forvalter Kristian Falnes fullmakter.

Gerdt Larsen forlangte omtelling av stemmene og fullmaktene til Falnes, men kom etter det iMarkedet forstår ingen vei, for Falnes, som sammen med Stavangermilliadæren Folke Hermansen ledet den såkalte Stavangergrupperingen hadde fått alle stemmer han skulle ha.

Det tok i hvert fall langt tid før de første generalforsamlingssakene kunne komme i gang på grunn av omtelling av stemmer og fullmakter. Tiden ble fylt med en orientering av Eide om driften i selskapet.

Ville endre agendaen

Uten videre debatt ble advokat Per Seime fra Bergen valgt til møteleder da opptelling var klar. Oppmøtet var rekordstort, med 61,8 prosent av stemmene tilstede, blant annet som følge av iherdig jobbing av både Stavangergruppen og Gerdt Larsen-sfæren i forkant. I fjor var godt under halvparten av stemmene i selskapet representert.

Ikke før hadde Seime klubbet i gang møtet så var kampen i gang mellom de på podiet og salen, i hovedsak frontet av Stavangergruppen bestående av Falnes, Hermansen, deres advokat Viggo Lange og Aksjonærforeningens adm. direktør Knut T. Traaseth, samt en tre-fire meget taleføre småaksjonærer. På podiet satt Gerdt Larsen, Eide, finansdirektør Haakon Sandborg, advokat Jørgen Stang Heffermehl og litt til siden revisor Asbjørn Rødal.

- Før vi gir så store fullmakter, vil vi vite hvem vi skal ha tillit til, og ønsker derfor å flytte styrevalget frem, forlangte Aksjonærforeningens Traaseth i det Seime ba om generalforsamlingens tilslutning til innkalling og dagsorden. Falnes hadde allerede kommet med uforbeholdent skryt av DNO-ledelsen for den sterke verdiskapning og de gode resultatene.

Valg av styre var satt opp som 14. punkt av i alt 16., og etter alle forslagene om fullmakter til emisjon, tilbakekjøp og lignende.

Møteleder Seime forsøkt å argumentere mot forslaget, men argumentene falt ikke i god jord, og første avstemning var et faktum. Dette var også et ønske fra Stavangergruppen, som dermed vil få svar på hvordan maktbalansen var fordelt.

Mangelen på et styreforslag hjalp heller ikke på godviljen til salen, og Falnes med flere benyttet anledning til å fremføre krass kritikk av fremgangsmåten.

Pirket i Gerdt Larsen bakgård

Mens salen ventet på resultatet av dagen første avstemning, startet man behandlig og godkjenning av årsregnskaper og årsberetninger. Det ble som ventet en lengre seanse preget av en masse pirking i poster hvor Gerdt Larsen og hans heleide eller deleide selskaper var motparter.

Sentrale punkter var eierandelen i Petrolia Drilling, avlønningen av Gerdt Larsen som konsernsjef, bruken av konsulenter fra et selskap deleid av Larsen. I tillegg høstet styret massiv kritikk for hvordan de to emisjonene det siste året hadde blitt gjennomført. Les mer: Nest største aksjonær forbigått

Både Eide og revisor Asbjørn Rødal fikk kjørt seg kraftig i løpet av seansen, blant annet som følge av en rekke kraftige spørsmål og kommentarer fra en til tider opprørt storaksjonær Folke Hermansen. Det var tydelig at både han og resten av Stavangergrupperingen sammen med Aksjonærforeningens Traaseth hadde forberedt seg godt.

Falnes forlangte en full redegjørelse av forholdet til børsnoterte Petrolia, hvor han påpekte av Gerdt Larsen hadde store direkte eierinteresser. Gerdt Larsen forsøkte på sin side å sleive seg unna ved å si at han ikke eide aksjer i Petrolia lenger (solgt til et selskap han eier med 32 prosent i vinter). Men denne kommentarene og flere han serverte utover i generalforsamling slo tilbake, og det ble gitt uttrykk for at styreformannen viste manglende seriøsitet.

Årsberetninger og regnskap ble imidlertid enstemmig godkjent etter frustrerte og sinte aksjonærer hadde fått hamret ferdig mot en etter hvert tilknappet Gerdt Larsen, mens revisor samlet pusten til neste runde.

Maktbalansen klar

Så kom resultatet fra første avstemning, og utfallet av generalforsamlingen var i stor grad, gitt, uten at kampen på de resterende generalforsamlingspunktene ble mindre heftig debattert eller at det ikke var duket for nye overraskelser.

Stavangergruppens ønske om å endre dagsorden falt mot podiet og Gerdt Larsens stemmeovervekt. Falnes-forslag fikk 43,03 prosent av stemmene, mens Gerdt Larsen-sfæren mønstret 56,73 prosent i mot, mens 0,24 prosent var avholdne. Avstemning gjorde det samtidig klart at Stavangergruppen hadde negativt flertall, og dermed kunne stoppe alle vedtak som krevde to tredjedels flertall.

Mer kjør

Generalforsamlingen fortsatt til neste punkt, som var fastsettelse av styre- og revisorhonorarer. Igjen ble det en voldsom debatt, selv om utfallet ble enstemmig godkjennelse. Debattens kjerne var Gerdt Larsen ulike roller og honorarer, for det ser ut til at DNO som eneste selskap i Norge har en konsernsjef som ledes av en adm. direktør, i hvert fall ifølge Brønnøysund. Les mer: Hvem leder DNO?

En av de som virkelig fikk kjørt seg i denne debatten var revisor Rødal fra Ernst & Young. Tydlig presset, presterte Rødal å innlede av sine forsvartaler med: - For å være ærlig, og det må jeg jo være ... , til salens store fryd og latter.

Gerdt Larsen viste også hvilket sinne som bor i ham etter hvert som debatten for andre gange dreide seg inn mot hans ulike roller, eierinteresser og honorarer.

- Alle skal sitte å grille styreformannen, men jeg begynner å bli lei, sa Gerdt Larsen som mente at krtikken nå var gått over til mobbing.

Helge Eide forsøkte å komme sin sjef til unnsetning, og viste til at alle forhold mellom selskapet og hovedaksjonæren var belyst i årsberetningen og notene.

- Det at det kommer så mange spørsmål bør gjøre at man lager dette bedre, sa Traaseth.

Gjenferd

Et av høydepunktene på generalforsamlingen i fjor var bråket rundt noen meget lukrative etterlønnsordninger som styremedlemmene Farouk al-Kasim, Anders Farestveit og tidligere styreformann Jan Drange hadde fått av selskapet. Saken kom overraskende tilbake på dagens generalforsamling, hvor styret vil ha velsignelse for nye nedskalerte avtaler inngått med Farestveit og Kasim. Drange utløste sin i fjor, etter at Gerdt Larsen skviset ham ut av styreformannstolen da Drange talte ham i mot på generalforsamlingen.

Juridisk rådgiver for DNO og styret sa at saken var et forsøk på å være åpne med generalforsamlingen, selv om han anerkjente at selskapet kunne gi dette på administrasjonsnivå.

Tross den utstrakte hånden, ble det nedtur for styret, som ble irettesatt av blant annet Viggo Lange og Traaseth. De mente det vil være uheldig av generalforsamlingen å gi en fullmakt til utbetaling i henhold til kravet fra Drange når saken nå er på vei til tingretten.

- Hvordan skal tingretten forholde seg når en generalforsamling har bevilget beløpet, og hvordan vil motparten legge opp løpet da? spurte Traaseth retorisk.

Møteleder Seime fikk samlet generalforsamling om en rundere tekst, hvor styret gis fullmakt til å løse saken etter beste evne.

Styret taper og taper

Så var det endelig Stavangergruppens tur til å sette makt bak sine meninger. Tre av de fire neste sakene omhandlet nemlig ulike fullmakter som krever to tredjedels flertall. Første sak var ønsket om en emisjonsfullmakt.

- Styret har i dag hånd om 6,3 prosent av aksjene i selskapet, og med den foreslåtte fullmakten vil styret få hånd om 20 prosent av aksjene. Vi Skagen-fondene mener dette er for mye på generelt grunnlag og vil stemme i mot, sa Falnes, og la samtidig listen for hvilken frihet salen var interessert i å gi Gerdt Larsen-sfæren.

Det var klart for podiet at de kunne kom til å lide et nederlag, men Gerdt Larsen ville ikke gi seg. Blant annet forsøkte han med henvisning til de ansattes opsjonsprogram å argumentere for at fullmakten skulle gis. Dette var kanskje Gerdt Larsen svakeste punkt, for leder av DNOs norske virksomhet, Thorstein Sannes, måtte på vegne av de ansatte argumentere for fullmaktens vedtagelse ved å vise til hvor viktige opsjonene var for de ansatte.

Argumentasjonen til både Sannes og hans øverste leder hadde imidlertid et stort hull.

- Berge Gerdt Larsen snur dette på hodet med å si at Skagen er mot honorering av ansatte. Det er feil. Det er nok aksjer i selskapets eie i dag til å dekke opsjonsprogrammet, sa Falnes.

DNO eier 3,5 millioner aksjer etter tilbakekjøp det siste året. Disse aksjene skulle vise seg å bli et stridstema også senere på ettermiddagen. Emisjonsfullmakten falt på grunn av Stavangergruppens sperring.

Stemt mot seg selv

Stavangergruppen inntok samme standpunkt i forhold til en fullmakt til å utstede et konvertibelt lån. Den ville utgjøre 30 prosent av aksjene i selskapet dersom den ble benyttet. De 99 aksjonærene i salen inkludert Stavangergruppen var klare til å gi en fullmakt, men kun dersom punktet om at aksjonærene skulle gi fra seg fortrinnsretten ble strøket.

Behandlingen fikk en noe bisarr avslutning, for fra podiet gikk Gerdt Larsen fra å forsøke å argumentere for fullmakten til å dele salens syn, dog meget indignert.

- Som aksjonær stemmer jeg mot, men som styrformann må jeg stemme for, sa Gerdt Larsen, som skjønte hvor det bar, og valgte å være aksjonær.

Opsjonsprogrammet til de ansatte ble vedtatt uten sverdslag, tross Gerdt Larsens bekymringer en halvtime tidligere da han mistet emisjonsfullmakten.

Heller ikke fullmakten til tilbakekjøp av aksjer fikk guttene på podiet tillit til å forvalte videre, etter å ha brukt fullmakten til tider utradisjonelt siden de fikk den i mai fjor.

Granskning

Punkt tretten ble kanskje så ille for styret som overtroiske kunne vente, for selv om de fikk vedtatt forslaget om å holde styret og toppledelsen skadesløse, så var det ikke uten en ganske sterk bismak for Gerdt Larsen-sfæren.

For i tillegg til null forståelse for punktet, som det kun er ett annet norsk børsnotert selskap som har, nemlig Petroleum Geo-services, så fikk den skriftelige avstemningen en uventet sideeffekt; granskning.

I forbindelse med at spørsmålet gikk til avstemning, opplyste Gerdt Larsen at fullmakter han representert på til sammen 1,4 millioner aksjer, vil stemme mot forsalget.

Det medførte at da resultatet var klart, skilte det rett over 3 millioner aksjer mellom de to leirene. 18.586.873 aksjer stemte for, mens 15.520.299 aksjer stemte mot, mens 500.000 aksjer hadde forlatt generalforsamlingen som nå hadde holdt på i over fire timer.

Møteleder trodde det var greit å gå videre til punkt 14 og styrevalget, men ble umiddelbart stoppet av Folke Hermansen, som krevde offentlig granskning av siste avstemning. Bakgrunnen er at DNO-styret i løpet av våren og forsommeren har plassert ut 3,25 millioner egne aksjer gjennom kjøps- og salgsopsjoner på det som etter all sannsynlighet er styrevennlige Bergensaksjonærer.

Hermansen ville ha avdekket om disse var avgjørende for utfallet av votering, noe som i tilfelle kan gjøre vedtaket ugyldig. Forsøk fra Gerdt Larsen-fløyen på å holde spørsmålet ut av skifteretten lyktes ikke.

- Vi ønsker en offentlig granskning, slo Hermansen fast.

Kamp til det siste

Endelig kunne styrevalget komme i gang, og mange ble overrasket da Gerdt Larsen ikke hadde noe annet å komme med enn det sittende styret. Han mente at i den fasen selskapet er inne i, hvor selskapet jobber med å sikre den langsiktige finansieringen, så var det viktig med stabilitet.

Skagen-fondene forsøkte seg med et benkeforslag, men nådde ikke frem. Det nye styret blir imidlertid ikke sittende lenge, kun frem til neste ekstraordinære generalforsamling. Den skal holdes allerede i august, fikk generalforsamlingen bestemt, tross noe motvilje fra podiet. I tillegg til styrevalget skal den ta stilling til et eventuelt utbytte for 2002.

Dermed var den fem og en halvtime lange forestillingen over, og en kneblet styreformann kunne returnere til basen i Bergen uten en eneste fullmakt og med en granskning hengende over hodet.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere