Gå til sidens hovedinnhold

DNO forlanger fullmakter(Ny)

DNO foreslår to nye styremedlemmer, blant annet Bjørge Gretland (bildet). Videre forlanger styret fullmakter til emisjon og tilbakekjøp for å gi et utbytte på en krone pr. aksje

Nytt: Flere detaljerDet legges opp til em ny tøff generalforsamling i oljeselskapet DNO etter at styrets forslag til dagsorden og vedtak er sendt ut.Det sittende DNO-styret, med hovedaksjonær Berge Gerdt Larsen, har foreslått Trygve Bruvik og Bjørge Gretland som nye styremedlemmer, mens den gamle traveren Farouk al-Kasim bes fratre.Bruvik er tidligere leder av forsikringskonsernet Vesta, mens Gretland i flere år har vært teknologiinvestor, med blant annet store poster i Telecomputing og Apptix.Det foreslås også at Gretland får oppgaver utover styrevervet som skal gi en konsulenthonorar på 800.000 kroner. Oppgavene omfatter finansiering, restrukturering og kjøp/salg transaksjoner samt fremtidig børsnotering på utenlandsk børs. Bruvik skal på sin side lede en Lønns- og honorarkomité, og belønnes med 112.500 opsjoner.Forlanger fullmakter for utbytte

Videre foreslås det et utbytte på en krone, men under forutsetning av at styret tildeles fullmakter til tilbakekjøp av aksjer og emisjon. Dette var fullmakter som ble sperret på den ordinære generalforsamling i juni med henvisning til manglende tillit til det suttende styret.Styret ønsker at fullmakten på tilbakekjøp av inntil 5 millioner aksjer som utløper 21. november, forlenges med 18 måneder. I tillegg ønsker styret en tilsvarende ramme til aksjeutvidelser, Begge fullmakter må vedtas med to tredje dels flertall, og styret vil ikke foreslå utbytte dersom fullmakten faller på manglende flertall.- Forutsetning for utdeling av utbytte ved reservebasert banklån er økonomisk handlefrihet, skriver styret i sin begrunnelse.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg