Gå til sidens hovedinnhold

DNO forserer Seven Heads-utbygging

DNOs partner på gassfeltet Seven Heads, britiske Ramco, har nå forsert utbygging av feltet, og venter den første gassen allerede i begynnelsen av fjerde kvartal. Ytterligere to brønner er klare på rekordtid

Det går frem av en pressemelding fra Ramco.Ramco har nå forsert utbygging gjennom innleie av en boligrigg, som gjør at oppkoblingen til nabofeltet Kinsale A, kan gå raskere enn ventet. Plassen ombord på Kinsale A har vært en begrensende faktor for utbyggingstempoet.Dette gjør at Ramco nå forventer at den første gassen fra Seven Heads-feltet kan strømme gjennom rørledning til kysten av Irland allerede i begynnelsen fjerde kvartal. Den opprinnelige planen var innen utgangen av året.Det er utsiktene til høye naturgassprisene til vinteren som har fått partnerne til å forsere planen og øke budsjettrammen noe. DNO har en eierandel på 12,5 prosent i feltet.I tillegg til at utbyggingstakten ved Kinsale-plattformen økes, har boringen av produksjonsbrønnene gått raskere enn ventet. Ramco har nå ferdigstilt ytterligere to av produksjonsbrønnene, og riggen går nå over i siste del av programmet som teller seks brønner.De to nye brønnene viser produksjonsrater på henholdsvis 25,3 og 12,5 millioner kubikkfot gass pr. dag ved et jevnt trykk på 565 pund pr. tomme (psia). Ramco har i sine planer lagt til grunn en produksjon på 10 millioner pr. brønn. Alle brønnene boret så langt har ligget langt over dette nivået.Brønn 48/24-8 ble boret til 4.150 fot, og den viste et større gassbærende lag enn antatt i dagens reserveanslag, melder Ramco.Den andre brønnen, 48/24-9 ble boret til 3.655 fot, og boringen og testing tok kun 24 dager.Det gjenstår nå boring av den siste produksjonsbrønnen, mens Ramcos andre innleide borerigg jobber med å ferdigstille en avgrensningsbrønn for produksjon.Alle rørledning og styrestrenger på feltet er nå lagt og tilkoblet den sentralenheten, som igjen er tilknyttet nabofeltet Kinsale A, hvor driften skal styres fra. Kinsale A opereres av Marathon Oil.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger