Gå til sidens hovedinnhold

DNO-Larsen har simpelt flertall

Styreformann og hovedaksjonær Berge Gerdt Larsen vil sannsynligvis ha simpelt flertall på dagens generalforsamling i oljeselskapet DNO, men oppmøtet blir avgjørende

Beregninger iMarkedet har gjort basert på ferske aksjonærlister, viser at styreformann, konsernsjef og storaksjonær Berge Gerdt Larsen (BGL) sannsynligvis kommer til å ha flertall når generalforsamlingen starter klokken 13 i Oslo i dag. Imidlertid vil fremmøte bli helt avgjørende.



På fjorårets generalforsamling kontrollerte BGL omkring 58 prosent av de fremmøtte stemmene, som følge av at under halvparten av aksjonærene var representert enten selv eller gjennom fullmakter.



Les også:


Dette blir det krig om hos DNO
DNO det siste året

Har over 25 prosent

BGL kontrollerer direkte fortsatt gjennom sine selskaper 9,37 millioner aksjer i DNO, eller 16,8 prosent av aksjene når DNOs 300.000 aksjer i eget eie trekkes fra. BGL har selv oppgitt at han eier 1,9 millioner aksjer etter et salg av 1 millioner aksjer 11. april i år, men disse aksjene har aldri forsvunnet fra BGLs selskaper. Ved et tilsvarende salg i fjor gikk det fire måneder før aksjene ble overført.



Videre sitter selskaper hvor BGL har eierandeler, men ikke direkte kontroll med en eierandel under 34 prosent, med ytterligere 1,8 millioner aksjer, som gir Larsen en stemmeandel på 20 prosent. Det var i fjor, sammen med styrets og noen fullmakter, nok til å ha simpelt flertall på generalforsamlingen.



Det som virkelig gir økt kontroll for BGL, er aksjene DNO har kjøpt tilbake i løpet av det siste året, og i våres plassert ut på BGL-vennlige investorer. Det er gjort via derivatavtaler som gir tagerne en hyggelig renteinntekt i plasseringsperioden. Totalt dreier det seg om 3,25 millioner aksjer, hvor 2,75 millioner figurer på listen over de 20. største aksjonærene.



Inkludert fullmakter for disse aksjene, som eies blant annet av profilerte bergensere som Einar Galtung Døsvig og Herman Friele jr. vil BGL sitte med aksjer og fullmakter tilsvarende 25,8 prosent. I tillegg til dette vil adm. direktør Helge Eide med sine 100.000 aksjer støtte BGLs forslag på dagens generalforsamling. Det kan også påregnes at styreformann og adm. direktør har fått tilsendt fullmakter fra aksjonærer om ikke har anledning til å møte.



Kan sperre

Med et tradisjonelt oppmøte på under 50 prosent kan dette være mer enn nok til å få simpelt flertall, men BGL-sfæren vil slite med å få vedtektsavhengige fullmakter som krever to tredjedel av stemmene. Etter alt å dømme vil sfæren rundt Skagene-fondene/aksjonærforeningen og Det Stavangerske Dampskipsselskap ha nok stemmer til å sperre slik de gjorde i fjor.



Det er to store jokere på stemmesiden i DNO i dag det er oppmøtet og det britiske fondet The Law Debenture Trust. Sistnevnte har 3,6 prosent av aksjene i DNO etter oppgjør for andelen i gassfeltet Seven Heads utenfor Irland.



Når det gjelder oppmøtet så er det fortsatt en bråte småaksjonærer i DNO, som gjør at oppmøtet må forventes å bli svakt. Etter en tvangsinnløsning i mars i fjor var det fortsatt noe over 10.000 aksjonærer igjen, og det samme var det ved nyttår. Oppmøtet i fjor var som kjent under 50 prosent på generalforsamling. Aksjonærforeningen og Skagen-fondene har den siste tiden forsøkte å få flere aksjonærer til å møte eller å gi dem fullmakter, og resultatet av dette vil foreligge klokken 13 i dag.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene