DNO oppdaterer på leteboringen

DNO og konsernsjef Helge Eide er ute med en oppdatering de pågående leteboringen i Midtøsten. Det meldes om forsinkelser i Nord-Irak og et funn ved Tasour-feltet som kan gi reserveøkning. Les mer her:

19.05.08 00:17

Gjennomgang sendt ut av DNO omfatter boreaktiviteten i Jemen og i Nord-Irak. De to viktigste brønnene som er under boring er den første brønnen i Nord-Irak og den niende brønnen på Nabrajah-feltet i Jemen, men oppdateringen innholder lite nytt for disse to.Det er imidlertid gjort funn av olje- og gass i en ny letebrønn ved Tasour-feltet.Nord-Irak

Boringen av den første brønnen på DNOs omstridte lisens i den kurdiske delen av Nord-Irak startet 28. november, og endte med en avbrenning på grunn av olje under trykk allerede rett før jul.Siden har det vært stille rundt letebrønnen Tawke-1 selv om temperaturen til tider har vært høy norske medier rundt letelisensen i Kurdistan.DNO opplyser nå at boringen er forsinket på grunn av problemene rett før jul og at borekronen så langt har nådd 1.550 meter. Det er så langt satt to casinger, og det er foretatt logging uten at DNO sier noe om resultatet.Det opplyses at de opprettholder målet om å bore brønnen ned til omkring 3.000 meter.- Det bør noteres at planen for brønnen kan bli revidert basert på observasjoner under boringen, skriver DNO.Selskapet understreker mangelen på referansedata i området, og det satses derfor mye på å hente ut så mye data som mulig gjennom logging og eventuelle produksjonstester.DNO forventer ikke at de vil presentere noen konklusjoner fra letebrønnen før måldybden er nådd, og at videre planer først vil bli lagt etter det. DNo er operatør med en 40 prosents andel ab eventuelle inntekter fra lisensen.Nabrajah-feltet

Når det gjelder avgrensningsbrønnen Nabrajah-9 så bekrefter DNO nå planene om en produksjonstesting av den nedre delen av brønnen, etter at en test tidligere i boring kun fikk opp gass under trykk. Gassinnslaget gjorde at partnerskapet ikke fikk testet oljeinnholdet på en tilfredsstillende måte.Det er derfor DNO skal gjennomføre en test i intervallet 2.301 til 2.950 meter, hvor selskapet håper å unngå problemer med gassinnslag. Den øvre delen vil i denne prosessen bli plugget. Det vil bli brukt en elektrisk nedihullspumpe under testen.Avhengig av resultatene vil DNO vurdere å bore et sidesteg til brønnen. DNO er operatør på blokk 43 med en eierandel på 56,67 prosent.Funn ved Tasour

Den nye letebrønnen på blokk 32 viser tilstedeværelse av olje og gass. Brønnen Godah-1 er boret omkring 14 kilometer øst for Tasour-feltet.Hovedmålet for Qishn-sonen er nådd med funn av olje og gass. Brønnen er så langt boret til 1.712 meter og har blitt logget. DNO skriver i oppdateringen at de nå vil gjøre et sidesteg til brønnen for ytterligere boring i Qishn sonen S1A. Basert på resultatene fra sidesteget vil en produksjonstest bli vurdert. Ved eventuelle kommersielle volumer vil brønnen bli tilknyttet Tasour-feltet og en reserveoppgradering kan forventes.Basement ved Sharyoof

I blokk 53 omkring 9 kilometer sør for Sharyoof-feltet bores nå letebrønnen Bayoot Suth Est-1. Hovedmålet for brønnen er basement-sonen.Så langt har brønnen nådd 2.924 meter som ifølge DNO er toppen av Basement-sonen. Det er planlagt bring ned til 3.380 meter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.