15 av AUF-erne som ble drept i terroraksjonen på Utøya fredag 22. juli, sto oppført på valglister.

- Det er opp til valgstyrene i kommunene hva de gjør. De kan ikke sette nye navn på listen, men de kan velge i samråd med partiet og pårørende om de vil la navnet stå eller ta det bort, opplyser Kommunal- og regionaldepartementet til Nettavisen.

Partilister med navn på døde vil telle med i opptellingen, men eventuelle personlige stemmer vil bli strøket.

- Kan trykke på nytt
Ifølge regelverket skal valglister være godkjent innen 1. juni i valgåret, og valglistene med kandidatnavn skal være trykt til forhåndsstemmegivningen starter den 10. august.

- I mange tilfeller vil stemmesedlene være trykt nå, skriver departementet på sine nettsider.

Etter at valglistene er blitt godkjent kan man i utgangspunktet ikke gjøre endringer, ifølge loven.

- Det forekommer ved hvert valg tilfeller der kandidater dør. Når det gjelder stryking av navn på personer som dør har departementet sagt at disse av hensyn til pårørende kan strykes. Departementet har sagt at kommuner eller fylkeskommuner kan trykke nye stemmesedler uten den avdøde kandidatens navn, dersom det er praktisk mulig, står det videre.

Alternativt kan navnet til avdøde sladdes før stemmesedlene legges ut i valglokalene.

- Årets situasjon er spesiell
Kommunal- og regionaldepartementet vedgår likevel at årets situasjon er spesiell.

- Situasjonen ved årets valg er spesiell, fordi kandidatene er revet bort som følge av en terrorhandling, og ikke har gått bort av naturlige årsaker, skriver departementet.

De mener det derfor kan gjøres ulike vurderinger når det gjelder hvordan en skal forholde seg med hensyn til hvorvidt navnene bør stå på stemmesedlene eller ikke.

- Det kan tenkes at en ønsker at de omkomne skal stå på stemmesedlene. I andre tilfeller kan det være ønskelig å fjerne navnene. Det kan også våre slik at man bør ta hensyn til hvorvidt det er en eller flere kandidater som er rammet, opplyser departementet.

Men dersom det skal trykkes nye stemmesedler, må dette gjøres før 10. august.

- Kan ikke endre reglene
Departementet påpeker at valgregelverket ikke gir adgang til å holde nye nominasjoner og sette inn nye navn der kandidater strykes:

- Departementet har ikke forskriftshjemmel til å endre regelverket for denne type endringer på valglister etter at de er godkjent. Skal dette skje må valgloven endres, noe som ikke er mulig før valget.