I en artikkel om årsakene til overdosedødsfall som nylig ble publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening, går det fram at metadon på avveie fra pasienter på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) var årsaken til 15 dødsfall i 2005, 11 dødsfall i 2006 og 20 dødsfall i 2007.

Men en av artikkelforfatterne, psykiatriprofessor Helge Waal ved Universitetet i Oslo, sier til Nettavisen at metadon har vært inne i bildet i enda flere overdosedødsfall:

- Totalt er det metadon inne i bildet ved cirka 50 dødsfall årlig, men i mange av tilfellene er det brukt flere typer rusmidler og lite metadon.

- Lekkasje
Helge Waal sier at det ikke er LAR-pasienter som dør av metadon, men rusmisbrukere som ikke får slik behandling.

- Tross alle kontrollrutiner videreselges metadon til andre. Metadondødsfallene skyldes nesten uten unntak lekkasje. Metadon er til salgs på «Plata», sier Waal.

Rundt 5500 personer får LAR-behandling i Norge nå. Metadon er et sterkt morfinstoff som kan være dødelig for mennesker som ikke har bygd opp toleranse. Inntak av andre rusmidler, som alkohol, kan potensere effekten av metadon.

- Vi blir lurt
Waal, som har tidligere har ledet LAR Øst, legger ikke skjul på at på tross av kontrollrutiner, så blir helsevesenet lurt av noen LAR-pasienter. I Norge gir man høye doser av metadon til pasientene - fra 80 til 120 mg metadon daglig.

Høydosebehandlingen er blant annet begrunnet med at det klipper bort ruseffekten av å ta f.eks. heroin ved siden av.

Men på den annen side så åpner den høye doseringen for at pasienter som avlegger urinprøver uten tegn på sidemisbruk og har ordnede livsforhold - og derfor slipper å ta metadon under oppsyn, kan trappe ned på sin egen dose og selge det overskytende videre til andre narkomane.

Waal bekrefter at LAR ikke har metoder for å sjekke at pasientene som får utlevert metadon faktisk bruker hele dagsdosen sin.

- Farlig og dødelig
Metadon er i høyeste grad farlig og dødelig for mennesker som ikke har opparbeidet toleranse for virkestoffet. Waal bekrefter at også at det definitivt er høy risiko for et dødelig utfall om noen uten toleranse tar en halv dagsdose LAR-metadon.

Men han er ikke sikker på om lavere doser med metadon er veien å gå, på tross av at LAR-metadon lekker ut i narkomarkedet:

- Teoretisk sett er det selvsagt mulig å redusere metadondosen, men da må vi forvente at det blir mer av andre typer dødsfall. Dødeligheten for de som er LAR-pasienter er mye lavere enn for de som ikke mottar slik behandling. Og om metadondosen blir redusert, vil det nok bli mange flere som faller ut av LAR-behandlingen.