(Nettavisen): Folkehelseinstituttet i Storbritannia (Health Protection Agency) publiserte i forrige uke en artikkel der de bekrefter at nok en injiserende heroinbruker nylig er rammet av Anthrax, som enkelt forklart er miltbranninfisert heroin.

- Det er sannsynlig at det finnes partier med miltbranninfisert heroin i Norge, advarer Arild Knutsen i Foreningen for human ruspolitikk (FHN) til Nettavisen.

Mange dødsfall i Europa
På sine hjemmesider skriver instituttet blant annet at to personer fra Blackpool døde i september etter å ha injisert dopet. Videre informeres det om funn av miltbranninfisert heroin i kroppene til minst 12 brukere i Europa de siste fem månedene. De fleste har mistet livet etter å ha fått i seg dødsbakterien.

Hittil i år har ingen norske brukere mistet livet av Anthrax, men i Danmark har flere personer dødd etter å ha injisert det som antas å være miltbranninfisert heroin.

I Europa er det foreløpig påvist infisert heroin blant brukere fra Danmark, Tyskland, Storbritania, Skottland og Frankrike.

Folkehelseinstituttet har tidligere i år advart mot at Anthrax kan ramme norske heroinbrukere.

TIPS TIL DENNE SAKEN? Kontakt Nettavisens journalist Henrik.Arneberg@Nettavisen.no

Spres over landegrensene
Overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet forklarer hvordan de infiserte partiene sprer seg over landegrensene:

- Antakelig skyldes forurensningen at det brukes benmel til å spe ut heroinet. Det er mulig at norske narkomane kjøper såkalt «brunt heroin» som dermed havner i Norge, sier han

Ifølge overlegen kan bakteriesporene overleve i lang tid i støv og kroppsvæsker. Han mener det ikke er utenkelig med smitte gjennom direkte berøring, hvis man foreksempel oppholder seg i leiligheten til en som har sykdommen.

Folkehelseinstituttets infeksjonsovervåkingsavdeling har samtidig orientert om at bakterien kan bekjempes dersom den smittede gjennomfører en 60 dager lang antibiotikakur.

- Kan finnes på gata i Norge
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, forteller at frykten for å få i seg den livsfarlige heroinen er stor blant Oslos injiserende brukere.

- Det er sannsynlig at det finnes partier med miltbranninfisert heroin i Norge. Om det ikke allerede er i landet, så er risikoen for at det kommer over grensa stor.

Knutsen sier han er bekymret på vegne av brukerne.

- Det er mye salg av ujevn heroin og mange som forteller at de er redde for at de skal komme over forurenset parti, enten miltbranninfisert eller det russiske designerdopet «Krokodil». Mange stoffbrukere kjenner på at de har en høy dødelighet, sier han til Nettavisen.

Har lite kunnskap
Knutsen forteller at han har hyppig kontakt med internasjonale brukerorganisisjoner og raskt får beskjed når nye dødsfall inntreffer.

- Når vi ser dødsfallene rundt om i Europa er det mye som tyder på at vi har, eller vil få partier, med miltbranninfisert dop til Norge. Jeg håper at sykehusene har en beredskap i tilfelle miltbrannbakterien oppdages Norge, sier han og legger til:

- Brukerne har liten kunnskap om hva de skal se etter. Jeg vet at Oslo kommune og andre ideelle organisasjoner valgte å henge opp advarsler i sommer, men frykter det skyldets høy medieaktivitet. Nå er det blitt dårligere.

Kan være vanskelig å oppdage
Hudmiltbrann, som er den typen miltbrann som forekommer blant injiserende sprøytemisbrukere, kan være vanskelig å oppdage i et tidlig stadium.

- I inkubasjonstiden er det få symptomer, etter hvert kommer det sår som får svarte skorper. Så kan det utvikle seg videre med et raskt forløpende stadium med influensalignende symptomer, videre blodforgiftning og vevsnedbrytning, koagulasjonsforstyrrelser, sjokk, og multiorgansvikt, sier Karin Rønning, lege og direktør for folhelseinstittutets infeksjonsovervåkingsavdeling.

Hun mener det derfor er viktig at personer som jobber tett opp mot rusavhengige vet hvordan de kan oppdage tegn på at en misbruker kan være miltbrann-infisert.

Fakta om miltbrann (anthrax)

* Miltbrann (også kalt anthrax) er en bakteriell zoonose som forårsakes av den sporedannende gram-positive staven, Bacillus anthracis.

* I 2009-2010 var det et miltbrannutbrudd blant misbrukere i Skottland med 119 tilfeller, hvorav 47 var bekreftede tilfeller og 14 dødsfall. Det var også i dette utbruddet 5 tilfeller blant misbrukere i England og 2 tilfeller i Tyskland.

* I 2012 ble det diagnostisert tilfeller av miltbrann (anthrax) hos injiserende heroinmisbrukere i Tyskland. Én av de smittede er død. Søndag 8. juli døde en narkoman i København.

* Sporene er svært levedyktig og kan ligge inaktive i jordsmonnet i flere tiår for så å utløse sykdom ved kontakt med mennesker eller dyr.

* Sykdommen forekommer primært hos større planteetere, husdyr som storfe, sau og hest, men også hos ville dyr.

* Sykdomsbildet hos mennesker ble første gang sikkert beskrevet i 1752, hos dyr er miltbrann sannsynligvis beskrevet i oldtiden.

* Bakterien har et potensiale som et biologisk stridsmiddel ved å spre smitte til dyr og ved luftspredning blant mennesker i en krigs- eller terrorsituasjon.

* Mennesker smittes hovedsakelig gjennom direkte kontakt med kontaminert bein, hud, dyrehår/ull eller dyreskrotter/kjøtt.

* Det første kjente sikre tilfellet i verden av systemisk miltbrann overført gjennom injiserende stoffmisbruk ble diagnostisert i Oslo i 2000.