Den fire uker lange rettssaken, som er lagt til tingretten i Elverum, avsluttes i utgangspunktet 3. februar, melder retten.no.

Dagen i dag vil bli preget av avspilling av to videoavhør av hver av de to barna til den hovedtiltalte kvinnen.

Avhørene ble foretatt på Barnehuset på Hamar i henholdsvis oktober 2008 og mars i fjor.

Barnehuset har spesialkompetanse når det gjelder barn som har vært utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, eller vært vitne til dette.

Ansvarlig for avhørene var politioverbetjent Anne Kristin Lindkjølen.

Hun er blant annet hovedansvarlig for feltet seksuelle overgrep i Hedmark politidistrikt.

Femte dag i retten vil bli avsluttet med at hun forklarer seg om de fire avhørene.

For øvrig er ikke den ene tiltalte kvinnen til stede i retten.

Hennes advokat Anniken Mellegaard opplyste at første uke i retten var krevende for 46-åringen, og at hun av helsemessige grunner ikke er til stede under avspilling av dommeravhørene. Ifølge Mellegaard vil hun være på plass i retten igjen i morgen.

Les flere saker i Arbeidets Rett