Det opplyser forskerne bak organisasjonen Bulletin of the Atomic Scientists tirsdag.

Som hovedårsak viser de til Russlands invasjon av Ukraina og faren for kjernefysisk opptrapping.

I tillegg peker de på klimaendringene og forvitringen av globale normer og institusjoner som trengs for å håndtere risiko knyttet til teknologisk utvikling og biologiske trusler som koronapandemien.

I 2020 ble klokka satt til 100 sekunder til midnatt – noe som var nærmere «dommedag» enn noen gang før.

Nå mener forskerne at vi er ytterligere ti sekunder nærmere undergangen.

– Dramatisk

At klokken nå stilles ytterligere fremover er et tegn på situasjonen er dramatisk. Det mener organisasjonen Norske leger mot atomvåpen.

Organisasjonen jobber for en atomvåpenfri verden, og er partnere med Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN).

– At klokken stilles så nær midnatt er dramatisk, og et varsku fra forskerne. Behovet for å heve terskelen for bruk av atomvåpen og styrke innsatsen for nedrustning er akutt, sier Anja Lillegraven, daglig leder i Norske leger mot atomvåpen.

Nina Sofie Pedersen, daglig leder i Nei til atomvåpen, mener det ikke har blitt gjort nok for å redusere atomtrusselen.

– Et nytt kjernefysisk våpenkappløp er i full gang. Det vi har gjort hittil for å møte atomvåpentrusselen er utilstrekkelig. Det er kritisk å øke presset på atomvåpenstatene for å forhandle om gjensidig, verifiserbar og irreversibel nedrustning, sier Pedersen.

– Det finnes håp

Til tross for at klokka tikker nedover mot dommedag, er det fortsatt mulig å reversere utviklingen.

Koordinator i ICAN Norge, Tuva Krogh Widskjold, mener norske politikere nå må lytte til advarslene fra forskerne.

– Det er på høy tid at Norge tar avstand fra atomvåpen og bidrar til å heve terskelen for bruk. Det kan vi gjøre ved å slutte oss til FNs atomvåpenforbud, sier Tuva Krogh Widskjold, koordinator i ICAN Norge.

Hun viser i tillegg til FN-traktaten fra 2021 som forbyr atomvåpen. Flere og flere nasjoner har sluttet seg til denne traktaten. Norge støtter foreløpig ikke forbudet.