«Kan statsråden fremvise oversikt over hvor mange dommere i virke ved norske domstoler som ikke har avgitt dommerforsikring eller dommered og er statsråden komfortabel med at det avsies en rekke dommer som ikke er gyldige fordi dommeren ikke har avgitt slik forsikring?»

Det er spørsmålet fra Frps Per Sandberg som justisminister Grete Faremo må svare på innen torsdag.

Bakgrunnen er at Domstoladministrasjonen mangler en rekke dommerforsikringer. Dette er lovpålagte forsikringer som dommere må avgi for lovlig å kunne dømme i en norsk domstol.

Bare halvparten av dommerne har signert en dommerforsikring, og dermed bryter de norsk lov

Påstand mot påstand
Den siste tiden har administrasjonen mottatt en rekke begjæringer om innsyn i disse forsikringene, og i flere tilfeller har de manglet.

Nettavisen ble gjort oppmerksom på saken av styremedlem Noralf Aunan i Human Rights Alert Norway som kommer med sterke beskyldninger mot Norges dømmende organer.

Alle dommere skal avgi dommerforsikring. Det har også alle dommere gjort

- Det er i lengre tid avslørt totalt uakseptable forhold i våre rettslige organer. Alle norske dommere er pålagt å signere en dommerforsikring og avlegge en dommered, før de skal kunne utnevnes til embetsmenn og dommere. Nå viser det seg at bare halvparten av dommerne har signert en dommerforsikring, og dermed bryter de norsk lov når de likevel opptrer som dommere, sier han.

Påstanden avvises på det sterkeste av Domstoladministrasjonen. Du kan lese avdelingsdirektør Erling Moes forklaring i boksen til høyre.

Avviser lovbrudd i domstolen

Avdelingsdirektør Erling Moe avviser at det finnes noen dommere som ikke har avgitt dommerforsikring.

- Alle dommere skal avgi dommerforsikring. Det har også alle dommere gjort. Problemet er imidlertid at det ikke er alle dommerforsikringer som vi har arkivert, sier Moe.

Årsaken er at Domstoladministrasjonen ble opprettet i 2002. Før dette ble dommerforsikringer arkivert hos fylkesmenn eller i Justisdepartementet. Etter at Domstoladministrasjonen overtok denne oppgaven ble disse arkivene overført fra Justisdepartementet og fylkesmennene.

Etter at blant andre Berge har bedt om innsyn i disse dommerforsikringene så har det imidlertid vist seg at noen av disse dommerforsikringene mangler.

- Vi har nå gjort en stor jobb for å samle inn alle disse forsikringene som ble avgitt før 2002. Noen av disse har vi ikke funnet, og da har dommerne måttet avgi dem på nytt, sier Moe.

Sterke påstander
Aunan i Human Rights Alert viser til nettsiden www.rettsnorge.no som har avslørt at Domstoladministrasjonen mangler dommerforsikringer for en rekke personer. På nettsiden skriver advokat Herman J Berge blant annet at:

Domstoladministrasjonen nå har begynt å forfalske dommerforsikringer og postjournaler (les egen sak, ekstern lenke).

Dommer Kim Heger i Oslo tingrett, som varetektsfengslet Anders Behring Breivik 25. juli 2011, ikke har avgitt gyldig dommerforsikring (les egen sak, ekstern lenke).

Rana tingrett, som behandler alle klager over avgjørelsene til Statens innkrevingssentral, mangler dommere som har avgitt dommerforsikring (les egen sak).

Avdekket justismord
Herman J Berge var sentral da et av Norgeshistoriens store justismord ble avdekket.

– Han har gjort en god jobb. Berge har vist at man kan sette fingeren på en del ting. Dette er en seier for den norske rettsstat, ikke bare for Amelia Riis, sier professor dr. juris Carl August Fleischer til Universitas etter dommen i 2000 (ekstern lenke).

Resultatet ble at Amalia Riis fikk 43 millioner kroner i erstatning. Etter denne saken mistet Berge troen på rettsstaten og opprettet nettsiden rettsnorge.no for å fortsette å avdekke mørke sider ved domstolen.