OSLO TINGHUS (Nettavisen): Fredag 24. august klokka 10 starter opplesingen av dommen i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Det skjer i Oslo tinghus og rettssal 250, samme sted hvor den ti uker lange rettssaken ble holdt.

Aktoratet, tiltalte selv, Breiviks forsvarere og bistandsadvokatene vil være til stede under domsavsigelsen.

Leser hele dommen
Dommer Wenche Elizabeth Arntzen begynner med å lese domsslutningen. Slutningen inneholder konklusjonen som de fem dommerne har kommet frem til.

Etter at domsslutningen er forkynt for den tiltalte, leser Arntzen og dommer Arne Lyng hele dommen. Det er ventet at dette vil ta fem til seks timer, inkludert lunsjpause og andre pauser.

Oslo tingrett sendte torsdag ut informasjon om hvordan dommen er bygget opp, og hvordan domsavsigelsen er lagt opp.

Dommen er todelt. I første del, som ikke leses, er tiltalebeslutningen og aktor og forsvarers påstander gjengitt. Andre del inneholder rettens vurderinger. Her gis en beskrivelse av sakens faktum og rettens premisser for konklusjonen.

Kringkastes
Når dommerne er ferdig med å lese opp dommen, spørres tiltalte om han vedtar dommen, om han anker den eller om han vil ta betenkningstid. Betenkningstiden er inntil to uker. Påtalemyndigheten har også ankerett. I en sak som denne er det Riksadvokaten som har myndighet til å anke. Fornærmede og etterlatte har ikke ankerett, fordi retten ikke har behandlet erstatningskrav eller andre krav fra dem, ifølge tingretten.

Det er Borgarting lagmannsrett som behandler en eventuell anke.

Når dommerne er ferdig med opplesingen, cirka klokka 16.30, er det varslet en pressekonferanse.

Opplesingen av dommen vil også bli kringkastet.

Nettavisen følger domsavsigelsen direkte fra Oslo tinghus. Sendingen starter fredag morgen.

HTML EMBED