Hele 85 prosent svarer at de har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for Domstolsadministrasjonen. For politiet er tallet 81 prosent, mens Stortinget og regjeringen havner på henholdsvis 72 og 62 prosent.

Ser man bare på dem som svarer at de har svært stor tiltro, er den innbyrdes rangeringen den samme, men forskjellene mellom samfunnsinstitusjonene er tydeligere. 33 prosent - en tredel av de spurte - har svært stor tillit til domstolene i 2012, året da blant annet terrorrettssaken ble avviklet. 18 prosent sier de har svært stor tillit til politiet, mens 13 prosent sier det samme om Stortinget og 9 prosent om regjeringen.

- Resultatet av undersøkelsen er akkurat som ventet. Politiet er blitt kritisert og domstolene applaudert i året som gikk, og dette vises igjen i undersøkelsen, sier professor Ragna Aarli ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

Hun understreker samtidig at tilliten til domstolene ikke har økt veldig mye i kjølvannet av 22. juli-saken og at nedgangen i publikums tillit til politiet «strengt tatt heller ikke er stor og absolutt ikke urovekkende». Aarli er overrasket over en såpass begrenset 22. juli-effekt. (©NTB)