De to mennene er dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha utnyttet fire mindreårige barn til å stjele for seg i butikker i Bergens-området, skriver Bergensavisen.

I april i år slo EU fast at utnyttelse av barn til tyverivirksomhet er å betrakte som tvangsarbeid/menneskehandel.

Nekter for menneskehandel
Påtalemyndigheten fikk også støtte for dette synet i norsk strafferett, og for første gang er noen dømt for menneskehandel ved å utnytte mindreårige til vinningskriminalitet her i landet.

De tiltalte nekter for menneskehandel, men erkjente medvirkning til tyverier.

Politiet startet etterforskningen etter at to av barna ble tatt for butikktyverier høsten 2009.

Bergen tingrett slår fast at barna ble utnyttet i en sårbar situasjon, uten omsorgspersoner, penger til mat eller returbillett, sted å bo, og kunne ikke norsk, eller hadde kunnskap om det norske hjelpeapparater.

Kynisk og profittmotivert
Retten karakteriserer de straffbare handlingene som kyniske og profittmotiverte. Ved straffutmålingen legges det i skjerpende retning vekt på at handlingen ga betydelig utbytte for de tiltalte, og at de fornærmede var fire barn under 18 år.

- Barna var ressurssvake barn som befant seg i en svært vanskelig og sårbar situasjon. Barna har funnet det skremmende og nedverdigende å stjele. Tyveri er også straffbart, og barna har til dels blitt straffet for tyveriene de har begått. De har også frykt for hva som vil skje med dem fremover etter at de har forklart seg i saken, går det fram av dommen.

To av de mindreårige jentene forklarte at de var innforstått med at de skulle dra til Norge for å stjele. De skal ha fått samtykke fra foreldrene til det også. Likevel mener domstolen at de ble utnyttet til tvangsarbeid.

De ble lovet småpenger for tyveritoktene, og utstyrt med spesialvesker stjal de fra tidlig dag til sen kveld. Maten de spiste måtte de også stjele.

- Hvis alarmen piper, løp! Hvis dere blir tatt, si dere har kommet til landet med venner, var beskjeden de fikk.

I tillegg til fengselsstraff ble de tiltalte dømt til å tåle inndragning av 600 000 kroner

Les flere saker fra Bergensavisen her.