Gå til sidens hovedinnhold

Dømt for giftdumping

Dumpet giftig slam i indre Oslofjord.

Norges geotekniske institutt (NGI) og statsbedriften Secora er i Oslo tingrett dømt for ulovlig dumping av giftig masse ved Malmøykalven i indre Oslofjord, melder NTB.

Ifølge NRK må Secora må betale en bot på en halv million kroner, og NGI en bot på 250 000 kroner.

Samtidig har Oslo tingrett frikjent Oslo Havn og prosjektleder Toril Jørgensen i saken - som hadde ansvar for deponeringen.

Dumpet tre steder
Det var Oslo politidistrikt som tok ut tiltale mot bedriftene.

Bakgrunnen var at Oslo Havn KF i september 2005 fikk tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til å deponere mudrede masser fra forskjellige steder i Oslofjorden.

Oslo Havn benyttet Secora AS til å gjennomføre selve deponeringen, mens de lot NGI overvåke prosjektet.

I tillatelsen fra SFT var det en rekke vilkår. Ifølge tiltalen ble noen av disse vilkårene brutt fra deponeringen begynte i mars 2006, til desember 2007.

Etterforskningen viste at det skal ha vært deponert inntil 33 000 m3 masse i overflaten, masser som det ifølge tiltalen hadde vært problemer med å få deponert på lovlig måte. I tillegg mente politiet at halvparten av 1160 loggførte deponeringer skulle ha blitt utført med manglende eller mangelfull overvåking.

- Seier for miljøet
Oslo Havn KF er glad for frikjennelsen.

- Vi er svært glad for at retten nå har konkludert med en fullstendig frifinnelse av Oslo Havn. Vi har utført det arbeidet vi har påtatt oss for Oslo Kommune uten at det reises kritikk mot oss. Det er ekstra gledelig at også vår prosjektleder er fullstendig frifunnet, uttaler styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen, i en pressemelding.

- Det viktigste for oss har vært å få ferdig det omfattende opprydningsarbeidet i Oslo Havn. Prosjektet har til tider vært omstridt, og det er derfor ekstra gledelig at retten nå fjerner all tvil om at Oslo Havn har utført sin del av arbeidet på en tilfredsstillende måte. Dette har vært et godt miljøprosjekt som ikke har medført verken forurensing eller fare for forurensning. Faktum er at fjorden nå er renere enn den har vært på 100 år, skriver Stilluf Karlsen.

Han mener frikjennelsen er viktig også for andre.

- Frifinnelsen bidrar også til å trekke prinsipielle skillelinjer i forhold til hva en byggherre kan stilles til ansvar for. Dommen er signal til fremtidige ledere av store miljøprosjekter om at en god og etterrettelig jobb ikke kan straffes, selv om en underentreprenør har valgt noen få løsninger han ikke skulle gjort, mener styrelederen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken