*Nettavisen* Nyheter.

Dømt for ulovlig barmarkskjøring

Seks personer er dømt for ulovlig barmarkskjøring i et myrområde. De seks fikk bøter på mellom 5.000 og 10.000 kroner.

De seks ble dømt i Eidsivating lagmannsrett for å ha kjørt terrenggående biler i et område, uten å ha tillatelse.

- Den rettspraksis som er dokumentert for lagmannsretten, viser etter rettens syn at straffenivået så langt ikke har vært høyt nok til å ha tilstrekkelig avskrekkende virkning.

For lagmannsretten er det derfor spørsmål om å forhøye bøtestraffen vesentlig, opp til den størrelse påtalemyndigheten har foreslått, som et minstenivå, skriver lagmannsretten i dommen.

Men siden retten ikke kunne se bort fra at de tiltalte trodde kjøringen var lovlig, ble likevel bøtene satt noe lavere enn det ulovlig barmarkskjøring normalt ble satt til.

Én av de tiltalte fikk 10.000 kroner i bot, tre må betale 7.000 kroner, mens de to siste må ut med 5.000 kroner.

Økokrim varsler på sine hjemmesider at de vil anke dommen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.