Gå til sidens hovedinnhold

Dømt for voldtekt av 14-åring

Jenta og to venninner hadde rømt hjemmefra og sov over hos 22-åringen de ikke kjente, og som nå er dømt for voldtekt.

En 22 år gammel mann er dømt til fengsel i fire år og to måneder for voldtekt og trusler, og for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg er han dømt til å betale 175.000 kroner i erstatning til jenta.

- Min klient bestrider at det har funnet sted seksuell omgang, og erkjenner da naturlig nok ikke straffskyld for voldtekt. Han erkjenner heller ikke straffskyld for trusler, og på dette punkt er dommen avsagt under dissens. Dommen er anket i sin helhet, sier mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, til Nettavisen.

I Oslo tingrett forklarte han at jenta sov på sofaen og at det aldri skjedde noe seksuelt mellom dem.

Rus på rømmen

De tre mindreårige jentene hadde alle rømt hjemmefra og hadde ikke noe sted å sove den aktuelle natten i april 2020.

«Etter avspilling av de tilrettelagte avhørene av de tre jentene, legger retten til grunn at jentene ikke hadde noe sted å sove, og at de gjennom en venn kom i kontakt med NN som disponerte en leilighet (på Torshov) i Oslo» står det i dommen fra Oslo tingrett.

I leiligheten oppholdt det seg også tre menn som jentene ikke kjente. Blant disse var den nå 22 år gamle domfelte. Han er syrisk statsborger og kom til Norge i 2016.

Les også: Kraftig økning i alvorlige voldssaker mot barn - og det går verst utover de minste

De tre jentene har i avhørene gitt en dårlig og lite sammenfallende forklaring om hva som skjedde disse dagene i leiligheten. De var på rømmen og møtte mange ukjente mennesker og var ut og inn av leiligheten flere ganger.

«De var også til dels rusede eller berusede, og det synes som om døgnet ikke hadde noen start og slutt; det var ramadan, og de var oppe om natten og sov til dels om dagen» skriver Oslo tingrett.

Av den grunn, mente mindretallet av dommerne at forklaringene rundt en trussel var så vag at 22-åringen ikke kan dømmes for dette. Flertallet mente derimot at det høyst sannsynlig hadde skjedd. De unge jentene hadde vært rusa, og lo og bråkte i leiligheten. I den forbindelse viste mannen fram en gasspistol, som så ut som en ekte pistol og sa «hvis ikke du er stille nå – bom». Han er derfor også dømt for trusler.

Like forklaringer om voldtekt

Til tross for springende forklaringer, har jentene likevel forklart seg relativt likt om den angivelige voldtekten.

«Når det gjelder selve handlingene, er forklaringene mer konsise, og retten finner ikke at de sprikende forklaringene om tid, sted, personer mv. knyttet til andre faktiske tidspunkter/forhold medfører at forklaringene har lav pålitelighet» står det i dommen.

Jentene har alle forklart at en av dem ble voldtatt mens hun sov. Jenta våknet mens hun ble voldtatt, men sovnet igjen. Hun fortalte også om voldtekten til venninner etterpå. Det var også vitner i leiligheten som har forklart at de så at hun ble voldtatt av 22-åringen.

Samme dag reiste den 14 år gamle jenta til overgrepsmottaket i Oslo. Det er ikke funnet tekniske bevis for overgrepet. Det ble imidlertid konstatert at hun hadde store mengder rusmidler i kroppen. Jenta selv ønsket ikke å anmelde 22-åringen som hun beskrev som en venn. Likevel har både hun og venninnene altså forklart seg om hendelsene den aktuelle natten, og forklaringene beskriver en voldtekt.

Fordi jenta var 14 år, og Oslo tingrett mener at 22-åringen var fullt klar over at hun var en «06-er» (født i 2006), så er han også dømt for å ha hatt seksuell omgang med person under den seksuelle lavalder.

På grunn av jentas lave alder, har tingretten satt voldsoffererstatningen til 175.000 kroner. Vanlig størrelse på denne erstatningen er 150.000 kroner.

«Alder er angitt å være en slik særlig grunn som kan begrunne forhøyet oppreisningserstatning ( ...). Retten finner det på denne bakgrunnen riktig å øke oppreisningsbeløpet til 175.000 kroner» skriver Oslo tingrett.