*Nettavisen* Nyheter.

Dømt mann ble innkalt til soning og saksøkte staten

Foto: (Privat)

15.03.13 20:16

- Han har i flere år blitt innkalt til soning selv om han er soningsudyktig, og har hvert år måtte søke om soningsutsettelse. Han visste at hvis han måtte inn til soning i et vanlig fengsel så kunne han dø. Norske myndigheter har altså forsøkt å sette mannen i en hjelpeløs situasjon der det var fare for liv og helse. Jeg mener dette er psykisk tortur, sier hans prosessfullmektig, Fridtjof Piene Gundersen, til Nettavisen.

Den 64 år gamle mannen ble i 2005 dømt til fengsel i tre år og seks måneder for overtredelse av regnskapsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven og alkoholloven. Oslo tingrett mente at mannen drev et serveringssted i Oslo selv om han hadde konkurskarantene, og at han unndro 2,6 millioner fra beskatning og over 800.000 kroner i merverdiavgift, samtidig som han forledet NAV til å utbetale seg 560.000 kroner i sykepenger.

- Jeg kunne ha dødd dersom soningen ikke ble som på et vanlig sykehus, sier mannen til Nettavisen.

64-åringen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Saken ble anket til lagmannsretten men anken ble avvist og han fikk dermed ikke prøvd saken på nytt. Saken ble også avvist av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker, og er nå brakt inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

- Psykisk tortur
Nå har han gått til søksmål mot staten v/Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Han har blitt innkalt til soning flere ganger, men mener at dette har skjedd til tross for at han er erklært soningsudyktig, og at disse innkallelsene har vært en stor psykisk belastning for ham.

Hans prosessfullmektig, Fridtjof Piene Gundersen, mener at oppreisningserstatningen bør bli betydelig hvis hans klient får medhold.

Mannens helseplager er betydelige. Han er jevnlig på sykehus og er bundet til rullestol.

- Han har alvorlig nyresvikt og er avhengig av dialyse tre ganger i uken. Han bruker rullestol og er pleietrengende med personlig assistent, forklarer mannens advokat, Fridtjof Frank Piene Gundersen, til Nettavisen.

- Jeg har vært soningsudyktig lenge før jeg fikk dommen, sier mannen selv til Nettavisen gjennom sin advokat.

Stridens kjerne
Det er ingen uenighet mellom Kriminalomsorgen og mannen om at han faktisk er soningsudyktig. Politilegen vurderte mannen som soningsudyktig i 2007 og 2008. I 2011 ble mannen benådet etter å ha søkt om benådning for andre gang.

I 2008 fattet Statsadvokaten i Oslo et vedtak som er sentralt i søksmålet som nå skal prøves for retten. Statsadvokaten konkluderte med at mannen er soningsudyktig så lenge Kriminalomsorgen ikke kan finne et egnet tilbud til mannen.

- Statsadvokaten erklærte ham ikke bare soningsudyktig, men sa også at hans tilstand er slik at han bør være på sykehjem som pleietrengende dersom han skulle være på institusjon. Til tross for statsadvokatens vedtak, og til tross for at han ikke kan sone uten tilrettelagte forhold, er mannen årlig blitt innkalt til soning, og han har hvert år måttet søke om soningsutsettelse, sier Gundersen.

I innkallelsene skrev Kriminalomsorgen at hans helsebehov ville bli vurdert etter at han ble satt i fengsel. Med andre ord risikerte den syke mannen å bli sittende på vanlig celle mens Kriminalomsorgen fant ut hvordan de skulle forholde seg til hans sykdom.

Mannen søker nå oppreisning for de årlige søknadsprosessene om soningsutsettelse, og usikkerheten rundt om han måtte stille til soning. Han krever også at to soningsinnkallelser fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning blir kjent ugyldig. Oslo tingrett skulle behandle saken sist uke, men saken ble utsatt på grunn av sykdom.

Mannen mener at soningsinnkallelsene er forsøk på brudd på EMK (Menneskerettsloven) artikkel 3 og 5 (ekstern lenke), og SP (FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) artikkel 7 (ekstern PDF-lenke).

- Må regne med å bli innkalt
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, som offisielt er saksøkt, mener derimot at vedtaket som Statsadvokaten i Oslo fattet i 2008 ikke kan forstås slik at mannen ikke kunne innkalles til soning før det var funnet et egnet soningstilbud.

- Saksøkeren ble dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for alvorlig økonomisk kriminalitet. Så lenge man ikke er benådet, må man regne med å bli innkalt til soning med jevne mellomrom. Etter statens syn foreligger det derfor ikke noe grunnlag for erstatning eller oppreisning, sier advokatfullmektig Jørgen Vangsnes ved Regjeringsadvokaten til Nettavisen.

Regjeringsadvokaten påpeker i sluttinnlegget sendt til Oslo tingrett at Kriminalomsorgen ikke kan gi en soningsutsettelse som i realiteten er en benådning, men at Kriminalomsorgen er pliktig å kalle mannen inn til soning så lenge han ikke er benådet.

Mannen ble for øvrig benådet i 2011 etter å ha søkt om dette for andre gang.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.