Den 28 år gamle mannen skrev rasistiske og truende meldinger på Facebook. Nå er han dømt til 70 dager i fengsel.

Hans forsvarer, Øivind Robert Østberg, sier at dommen vil bli anket, og at 28-åringen ikke hadde et rasistisk motiv da han sendte meldingene.

- Han har kommet med noen uheldige utsagn i en opprørt sinnstilstand. Han beklager det, men han har ikke ment å true noen, og han har ikke noen rasistisk motivasjon, sier han.

Mannen mente blant annet at hans utsagn ligger innenfor ytringsfriheten. Tingretten skriver: «... personangrep har et beskjedent grunnlovsvern i motsetning til for eksempel kritiske ytringer om politiske tema som er i kjernen av hva ytringsfriheten skal beskytte».

Kommentar i Nettavisen: «Mørkhudet barn i markedsføring. Det passer absolutt ikke»

Mannen er dømt for grove trusler mot tre personer. I alle tilfellene er truslene ansett som grove etter straffeloven paragraf 264, der det blant annet står at trusler er grove når de er « ... motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion ... »,

Nettavisen advarer mot sterke ord og uttrykk i denne artikkelen. De er nødvendige for å kunne forklare hva mannen er dømt for.

Rasistiske ord

I den mest alvorlige saken, er mannen dømt for rasistiske trusler og hatefulle ytringer. Denne kvinnen kontaktet 28-åringen på Messenger fordi han hadde plagiert en åpen jobbsøknad som kvinnen hadde lagt ut på en Facebook-side for jobbsøkere.

Les også: Instagram vil fjerne kontoer som sprer rasisme i fotballen

28-åringen svarte at det ikke var kopiering fordi han hadde fjernet informasjon som kunne knyttes til henne. Videre skrev han at «du eier dessverre ikke rettighetene til ordene og jeg syntes det var en bra tekst».

Dette medførte at kvinnen kalte mannen for «patetisk». Tiltalte svarte med: «Dra hjem til afrika du apekatten, garantert er grunnen til at du mistet jobben fordi du stinker svarting».

Kvinnen ønsket å advare potensielle arbeidsgivere mot mannens holdning, og postet bilde av hans kommentar på Facebook-gruppa for jobbsøkere. I kommentarfeltet til posten, skrev mannen blant annet: «Du vil bli kontaktet av politiet, synd apekatter som deg ikke lærer seg loven».

Les også: Maria Høili postet fra nazi-side på Facebook

Fornedrende og truende

Oslo tingrett skriver at denne ytringen er en ulovlig hatefull ytring, og skriver at «retten ser det ikke som tvilsomt at utsagnene ble fremsatt på grunn av fornærmedes hudfarge og/eller etniske opprinnelse». Spesielt påpeker retten at uttrykket «apekatt» brukes i stor grad som skjellsord mot afrikanere, og denne kvinnen var mørk i huden, og fortalte i retten at dette ikke var første gang hun hadde blitt kalt «apekatt».

Mannen er også dømt for rasistisk motiverte trusler mot kvinnen. Etter posten på Facebook, mottok kvinnen en melding fra 28-åringen på Messenger, der det sto: «Vil finne ut hvor du bor, se hvem som ikke får puste».

Retten setter meldingen i sammenheng med George Floyd-saken som på den tiden var aktuell i mediene. Floyd var mørk og ble kvalt av en hvit politimann. På videoen av hendelsen sier Floyd at han ikke får puste. Oslo tingrett konstaterte at meldingen var ment å skape stor frykt hos kvinnen, noe den også gjorde.

Les også: Mottok rasistisk lydopptak fra realityprofil: – Et eksempel på hverdagsrasisme

Grove trusler

28-åringen er dømt for å ha sendt grove rasistisk motiverte trusler til to andre personer. En annen kvinne mottok følgende melding fra mannen på Messenger: «Jævla muslim, hvor bor du, så vi får drept og fjernet avskummet».

28-åringen trodde at kvinnen hadde angrepet ham verbalt i en kommentar på Stopp SIANs facebookside.

Kommentar fra Stopp SIAN: Sannheten om SIAN

Oslo tingrett skriver om meldingen: «Slik retten vurderer det er det ikke tvil om at tiltalte med sin melding truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt».

Den tredje personen mannen er dømt for å ha truet, sendte selv dårlige kommentarer til fornærmede. De to mennene hadde først hatt en saklig diskusjon om SIAN, men denne hadde etter hvert utviklet seg til verbal drittslenging.

Retten mener at kommentarene til de to var jevnbyrdige, men at domfelte gikk over grensen da han lette frem bilder av fornærmedes datter og kjæreste og sendte over dette med kommentarer som «Gjett hvem som blir et mål nå da, du må være stolt over å sette dama di i fare» og «Ikke la dattra di gå ute alene».

Tingretten mener at i lys av disse handlingene, så må meldingene være å anse som grove og rasistisk motiverte trusler.