Forrige fredag ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til hasjsmugling i en årrekke, i tillegg til grov korrupsjon.

Borgarting lagmannsrett mener at han sammen med hasjsmugleren Gjermund Cappelen har gjort det de var anklaget for. Dramatikken steg dramatisk da Jensen i tillegg ble pågrepet i rettssalen under den første pausen av domsopplesningen.

Han ble deretter fraktet til Kongsvinger fengsel. Tirsdag slo Borgarting lagmannsrett fast at Jensen skal holdes varetektsfengslet i påvente av at dommen på 21 års fengsel skal bli rettskraftig. Høyst sannsynlig er han i praksis allerede i gang med soningen av fengselsdommen.

BAKGRUNN: Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Uaktuelt med permisjoner

Nettavisen har de siste dagene møtt, hatt digitale møter med og på andre måter snakket med kriminelle som har sonet, eller soner, lengre fengselsdommer. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn i tilknytning til denne saken.

Men personene Nettavisen har snakket med er dømt for blant annet voldsforbrytelser, korrupsjon, utpressing, bedragerier, brudd på våpenloven og narkotikaforbrytelser.

De straffedømte Nettavisen har snakket med har sonet, eller soner, i Halden fengsel, Ringerike fengsel og Ila fengsel. Det er ikke identiske rutiner i alle fengslene. Opplysningene gjengitt i denne artikkelen er ment som en generell betraktning om hvordan det kan være å sone i fengsel.

Felles for alle de straffedømte mennene er at de blant annet forteller om at det er tøffere soningsforhold den første tiden, som kan være måneder eller år, avhengig av hvor lang straff man er idømt.

I denne perioden er de innsatte underlagt strenge regimer og permisjoner er uaktuelt.

Les også: Jensen om pågripelsen i retten: - Like ille som å bruke Beredskapstroppen mot Tom Hagen

For Jensen sin del er han plassert i Kongsvinger fengsel, i sikkerhetsdelen med 12 meter høye murer.

Ifølge Kriminalomsorgens egne hjemmesider får de innsatte i Kongsvinger fengsel utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos ved ankomst. I tillegg sørger fengselet for de nødvendigste toalettartikler.

Blir strippet og kontrollert

Innsatte i de ulike fengslene gis begrensinger i personlige eiendeler de kan ha. I et nylig innkallingsbrev fra Ullersmo fengsel, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer dette frem.

Les også: Gjermund Cappelen: - Jeg fortjener å sitte i fengsel for det jeg har gjort

I listen til Ullersmo fengsel omtales seks ulike kategorier:

Klær, toalettartikler, elektriske artikler, religiøse effekter, andre effekter, verdigjenstander til en verdi av under 5000 kroner (se eksempler på hva de innsatte kan ha med seg i listen nederst i artikkelen).

I Kongsvinger fengsel er det ikke lov å bruke private armbåndsur, men Jensen tillates å ha med én ring, et halskjede med anheng på maks 70 gram eller armbånd på maksimalt 30 gram. Det er også tillatt å ha «1 stk ørepynt eller 1 stk piercing» på maksimalt fem gram.

I tillegg tillates Jensen å ha ett par solbriller i fengselet.

«Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr 10.000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000. Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle», står det på Kongsvinger fengsel sine nettsider.

Tobakksvarer, mat eller flytende toalettsaker er ikke tillat å ha med inn.

Les også: Eirik Jensens samboer om den dramatiske pågripelsen: - Minner om en maktdemonstrasjon

I innkallingsbrevet til Ullersmo fengsel omtaler de også noe av det første som skjer ved ankomst:

«Nyinnsatte må ved innsettelse i fengselet påregne å bli strippet/visitert og fratatt alle effekter for registrering».

- Det var nedverdigende. I Ringerike har de et speil i bakken hvor du må sitte deg over på huk slik at en fengselsbetjent kan se om du har noe i kroppsåpningen, sier en mann i 40-årene som tidligere har sonet ved Ringerike fengsel.

Les også: Elden: - Eirik Jensen vet ikke hva han er dømt for

En mann som for tiden soner i Ila forteller at han ikke fikk sine personlige eiendeler før det var gått lang tid.

- Jeg ble strippet for alt. Alt du har blir gjennomgått, ransaket og sjekket av narkotikahunder. Etter at alt er undersøkt kan det likevel gå flere uker før du får tingene dine. I mellomtiden får du utdelt tøy fra fengselet du kan bruke.

Låneklærne fengselet tilbyr kan være en startpakke fra Frelsesarmeen hvor man får utdelt truser, sokker, t-skjorter, gensere og crocs, forteller Ringerike-mannen.

Både i Ila og Halden fengsel gjøres denne sjekken på en mindre inngripende måte, forteller to av de straffedømte.

Får 72 kroner dagen

Under soning må Jensen også belage seg på en dagpengesats på 72 kroner (360 kroner i uken) dersom han benytter seg av noen av jobbaktivitetene som tilbys. Han kan ikke fritt bruke pengene.

- I tillegg til dagpengene kan hver enkelt bruke 400 kroner av egne midler i fengselsbutikken, eller kiosken, som vi kaller den. Årsaken til at det er slik er at ingen skal leve et luksusliv mens andre har lite. I fengsel er det likhetsprinsippet som teller, sier Ila-mannen til Nettavisen.

De ulike fengslene har forskjellige makssummer som kan brukes hver uke, men felles for alle er at ingen skal kunne bruke eller ha vesentlig mer enn andre.

Alle de tre straffedømte mennene forteller at et av de store høydepunktene gjennom uken er når de får handle i butikken i fengselet. Men det er også en liten hake her.

- Etter at vi hadde handlet var det rutine at fem av 40 innsatte ble kontrollert for tyveri i butikken. Det foregår ved at den som sjekkes må vise frem varene som er handlet så blir dette kontrollert mot kvitteringen. Dersom du har varer med deg som ikke er på kvitteringen har du nok gjort noe du ikke skulle, sier Ringerike-mannen.

I de store fengslene tilbys det å jobbe på verksted, eksempler på dette kan være tre- eller metallverksted. Det er også mulig å få jobb på kjøkkenet eller med renhold. Det utbetales bare penger for mandag til fredag.

Les også: Gjermund Cappelen reagerer på at Eirik Jensen ikke ville bli pågrepet ved domfellelse

På Ila fengsel vekkes de innsatte klokken 07.00 om morgenen i ukedagene.

- Arbeidsdagen begynner rundt klokken 08.00 og varer til 14.30-tiden. Deretter er det middag klokken 15.00 og lufting og trening utover ettermiddagen. I de store fengslene som Halden, Ullersmo, Ringerike og Ila er det fellesrom, treningsmuligheter og felles TV-rom. Det er anbefalt å prøve å være sosial, sier Ila-mannen.

- For de som måtte ønske det er det likevel mulig å sitte i avdelinger som er mer skjermet. Det kan for eksempel være av sikkerhetsårsaker. Det kan også hende at fengselet gjør en vurdering om å skjerme deg, dersom det er behov.

I Kongsvinger fengsel går det frem av deres hjemmesider at de har et variert arbeids- og skoletilbud, og at det tilstrebes at flest mulig skal ha en form for sysselsetting. Det er også mulighet for å drive ulike former for aktiviteter i fellesskapstiden som trening eller å lage egen mat.

Etter det Nettavisen får opplyst har Jensen ikke benyttet seg av noen av fellesaktivitetene eller luftemuligheter i fengselet siden fredag.

Vanskelig med samliv

Halden-mannen anbefaler å ta arbeid og være i fellesskap.

- Du kan la være å benytte deg av jobbtilbudene i fengsel, men da blir det lange og kjedelige dager alene på cellen. Jeg ville ikke gjort det.

Ved Ringerike fengsel forteller en av de straffedømte at han fikk en «startpakke» med mat da han kom som nyinnsatt.

- Jeg fikk en celle på cirka åtte kvadratmeter med en seng og pult som var boltret til veggen. I tillegg var det et lite kjøleskap og en bitte liten dusj og toalett. Da jeg kom på cellen fikk jeg fire skinkebiter, fire ostebiter, åtte brødskiver, pulverkaffe for én uke og fire teposer. Det var en stusslig tilværelse. Du får akkurat det du trenger, ikke noe mer, sier Ringerike-mannen.

Alle de tre mennene skiller tydelig mellom privatliv og alenetid i fengsel.

- Du har ikke privatliv. I beste fall er det veldig dårlig. Det er ikke lagt til rette for at du skal kunne ha besøk av kone eller kjæreste. De må komme på besøk som alle andre og det benyttes et vanlig besøksrom, sier Ila-mannen.

Hovedregelen er at de innsatte kan motta besøk av én person én gang i uken. Dette må også være personer som fengselet har godkjent og som er sikkerhetsklarerte.

Ved besøk av kjærester og ektefeller kan det settes frem laken og kondomer. Ringerike og Halden-mennene forteller begge om at det er muligheter for egne besøkshus for familier, men det kan i hovedsak først benyttes når det nærmer seg prøveløslatelse.

Normalt kan innsatte prøveløslates etter at 2/3 av dommen er ferdigsonet. For å søke om permisjoner må man ha sonet 1/3 av dommen. Dersom man er dømt til over 12 års fengsel må man vente i fire år før man kan søke om prøveløslatelse.

20 ringeminutter i uken

Det er heller ikke bare-bare å holde kontakt med omverdenen. Det er ikke tilgang til internett for innsatte i fengsler. Alle telefonsamtaler kan bli avlyttet, med unntak av samtaler med egen advokat, såkalte «klientsamtaler» er forbudt å avlytte.

- Man får 20 ringeminutter i uken. På Ila er det et internettbasert telefonsystem der du må bruke et innsattnummer og en pinkode hver gang du ringer. Du kan søke om ekstra ringetid, men det er forbeholdt personer som trenger spesiell oppfølging eller utlendinger som soner i Norge og som ikke har mulighet for å få besøk, sier Ila-mannen.

Les også: Kriminell kalte Eirik Jensen for «jævla svin»

Ringerike-mannen forteller at man ikke fritt kan ringe dem man vil.

- Du må levere en liste med navn og telefonnumre. Dersom personen du vil snakke med ikke står på listen eller er godkjent av fengselet får du ikke ringt til ham eller henne. De du ikke får ringt kan være alt fra kriminelle til personer som på andre måter kan true sikkerheten på noen måte. Mange innsatte har gjerne ikke andre i sine nettverk enn kriminelle.

Kongsvinger fengsel omtaler følgende på hjemmesidene:

«På avdeling med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at innsatte kan ringe privatsamtaler i inntil 20 minutter pr. uke. Samtalen vil bli avlyttet. Det opprettes en egen ringekonto for hver innsatt og innsatte betaler for dette selv.»

Her er resten av utstyrslisten nyinnsatte fanger kan ta med seg til Ullersmo fengsel:

Klær:

 • 5 stk. jakker.
 • 13 stk. t-skjorter/trøyer.
 • 1 stk. pyjamas.
 • 5 par sko/støvletter/slippers/tøfler + 1 par fotballsko.

Toalettartikler:

 • Tannbørster.
 • Tanntråd.
 • Tannpirkere.
 • Barberhøvler + blader.

Elektriske artikler:

 • 1 stk. nesehårtrimmer.
 • 1 stk. barbermaskin.
 • 1 stk. vekkerklokke uten radio.
 • Maksimalt 20 originale CD/DVD-plater.

Religiøse effekter:

 • Bibel.
 • Koran.
 • 1 stk. bønnekjede.
 • 1 stk. bønneteppe.

Andre effekter:

 • 1 par solbriller.
 • 1 stk. drikkeflaske.
 • 1 stk. termos.
 • 1 fotoalbum.
 • Yatzyspill.
 • Komplett kortstokk.