Dragkampen om regjeringskvartalet

Foto: Trond Lepperød (Mediehuset Nettavisen)

Det nærmer seg en avgjørelse om de sønderknuste bygningene.

22.01.12 21:25

Rive eller bevare høyblokka, samle eller spre regjeringskvartalet?

Det er to av stridsspørsmålene statsråd Rigmor Aaserud og regjeringen snart må ta stilling til.

Nærmer seg beslutning
Seks måneder etter 22. juli er regjeringskvartalets videre skjebne ennå ikke avklart, men det nærmer seg en beslutning, ifølge departementet.

Statsråden har ventet på en rapport fra en arbeidsgruppe som skal gi sine anbefalinger. Avveiningene hun skal gjøre går blant annet på sikkerhet, det byggtekniske, det praktiske og det følselsmessige for de som jobber i departementene.

Samle eller spre
De sentrale spørsmålene i arbeidsgruppas arbeid er å vurdere om regjeringskvartalet skal være samlet eller spredt og gi eventuelle føringer for hva som skal skje med de bygningene som i dag utgjør regjeringskvartalet.

Rive eller ikke rive
Mens sterke krefter - blant dem riksantikvar Jørn Holme - argumenterer for bevaring av bygninger som H-blokka (høyblokka) og Y-blokka på grunn av sin arkitektoniske verdi, er det andre som vil rive, blant annet fordi bygningene ikke tilfredsstiller moderne sikkerhetskrav.

Også blant de som jobber i regjeringskvartalet er meningene delte. En undersøkelse NRK har gjennomført viser at 37,8 prosent av de ansatte i Justis- og beredskapsdepartementet mener Høyblokka bør rives, mens 39,9 prosent mener den bør bli stående.

Foto: Dag A. Ivarsøy (Winsnes, Bjørn)

Vil tilbake
Et flertall - 87 prosent - av de ansatte i Justisdepartementet sier samtidig at det er greit å flytte tilbake til Regjeringskvartalet hvis høyblokka rives og området bygges om. 85 prosent sier også at departementene bør være samlet som før 22. juli.

I terrorangrepet mot Regjeringskvartalet 22. juli mistet åtte mennesker livet, og skadene på flere av bygningene i kvartalet var omfattende.

Det gjaldt særlig Høyblokka, R4, S-blokka og deler av Y-blokka.

De fire mest ødelagte bygningene utgjør rundt 80.000 kvadratmeter og berører cirka 2000 arbeidsplasser.

River og sanerer
Statsbygg gikk i gang med rive- og saneringsarbeid etter bombeangrepet, men det er flere ting de ikke kan gjøre før den endelige avgjørelsen er tatt.

- Vi sanerer så mye som vi må, men ikke mer. Så blir det sånn inntil beslutningen om å rive eller ikke rive er tatt, forklarte prosjektleder Jan Fagerheim fra Statsbygg til Nettavisen da han i desember tok pressen med på en befaring i regjeringskvartalet.

Det er antydet at ryddearbeidet i Høyblokka vil pågå fram til mai i år. Y-blokka ventes å bli ferdig ryddet i februar, R4 i mars og S-blokka i april/mai.

Fakta om Høyblokka

* Adresse: Akersgata 42. Huset før terrorangrepene Statsministerens kontor- og Justis- og politidepartementet.

* 18 etasjer, 19.442 kvadratmeter

* Høyblokka ble påført betydelige skader i bombeeksplosjonen 22. juli, men selve bygningskonstruksjonen skal ikke være skadet.

* Bygningen, som sto ferdig i 1959, er tegnet av arkitekt Erling Viksjø og regnes som et av de fremste eksemplene på monumental modernisme i Norge. Viksjø var en stor beundrer av den sveitsisk-franske arkitekten Le Corbusier.

* Riksantikvar Jørn Holme har sammenlignet Høyblokka med Slottet og Stortinget og kalt den et nasjonalt monument over den moderne velferdsstaten etter andre verdenskrig. på linje med Slottet og Stortinget.

* Blokka ble endret og påbygd i årene 1988 til 1990.

(Kilde: Nasjonalmuseet , Riksantikvaren , Statsbygg)

Se bildene fra pressebefaringen i regjeringskvartalet i desember under.

HTML EMBED
SlideShowPro({ attributes: { id: "album-4834", width: 485, height: 400 }, mobile: { auto: false }, params: { bgcolor: "#000000", allowfullscreen="true" : true }, flashvars: { xmlFilePath: "http://193.227.204.213/ssp_director/images.php?album=4834" } });

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.