Gå til sidens hovedinnhold

Dramatisk fartsøkning

Mens Frysjaveien forblir stengt frem til høsten øker trafikk- belastningen og farten i Maridalsveien. Svensenga-beboer frykter for sikkerheten.

KORSVOLL: Kan vi ikke gjøre noe med antall biler, må det gjøres noe med farten, mener Vegard Pettersen.

I april ble Frysjaveien stengt for gjennomkjøring mellom Kjelsåsveien og Maridalsveien mens Vann- og avløpsetaten (Vav) skifter ut 70-80 år gamle vannledniger. Prosjektleder Lars Wermskog i Vav opplyser at veien vil forbli stengt frem til tidligst midten av september, mens nye ledninger legges i bakken der veien er smalest. Frysjaveien vil for øvrig holdes midlertidig åpen i fellesferien.

Økt risiko

Svensenga-beboer Vegard Pettersen er en av dem som er sterkt berørt av at Frysjaveien blir stengt de neste fem månedene.

Trafikkforholdene i Maridalsveien (som er skiltet som omkjøringsvei, journ.anm.) er radikalt endret, og trafikkmengden er tredoblet. Jeg har selvsagt forståelse for at Frysjaveien må holdes stengt i en periode, men det fører til økt belastning og økt risiko. Barna i Brekkelia krysser Maridalsveien på vei til Korsvoll skole, sier Pettersen.

Vil ha kontroller

Fartsgrensen i Maridalsveien ble i vinter justert til 40 km/t mellom Frysjaveien og Kjelsåsveien.

Strekningen hadde tidligere fartsgrense 50 km/t mellom Frysjaveien og Skjoldveien og 30 km/t mellom Skjoldveien og Kjelsåsveien. Respekten for den tidligere 30-sonen var svært lav, og det ble foreslått 40 km/t for å få en mer riktig og helhetlig fartsgrense på hele strekningen. Jeg har vanskelig for å forstå at det er et argument for å sette fartsgrensen opp, sier Pettersen.

Han mener at den nye fartsgrensen heller ikke respekteres.

Fartskontroller må være det enkleste å få til for for å overvåke farten. Jeg mener også at fartsgrensen bør settes ned til 30 km/t mens Frysjaveien er stengt, i tillegg til at det bør skiltes at dette er en skolevei, sier Pettersen.

Er dimensjonert

Denne strekningen har lysregulering og gode overgangsmuligheter, og er dimensjonert for denne fartsgrensen, kommenterer Bjørn Ackenhausen, avdelingsingeniør på arbeidsvarsling i Samferdselsetaten.

Men jeg skjønner bekymringen, og at beboerne ikke ønsker økt trafikk. Det var imidlertid nødvendig å stenge Frysjaveien for gjennomkjøring for å få arbeidet ferdig så raskt som mulig, sier Ackenhausen.

Han vil foreslå overfor Vav at det settes opp informasjonstavler om arbeidets varighet, og en påminnelse til bilistene om at dette er en skolevei.

Og så syns jeg det er et godt forslag med fartskontroller. Det er et effektivt tiltak. Jeg skal ta det opp med vår kontakt i Politiet, lover Ackenhausen.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen