2019 ble et år preget av ungdomskriminalitet i den offentlige debatten. Blant annet reagerte mange etter Oktober-helgen da 16 personer ble pågrepet for 11 tilfeller av uprovoserte voldshendelser i Oslo. Lørdag ble også en 21-åring drept etter en målrettet skyteepisode på Prinsdal i Oslo, med ukjent gjerningsperson.

- Jeg synes tilfeller der flere går sammen og utøver vold mot en enkeltperson helt uprovosert, er nedrig, alvorlig og helt uakseptabelt, sa politimester Beate Gangås om hendelsene.

Om ungdomskriminalitet i Oslo: Jan Bøhler: - Manglende foreldreansvar er et stort problem i områdene jeg jobber for

De siste årene har Oslo sett en kraftig økning i antall registrerte straffbare forhold blant barn- og unge mellom 10 og 17 år.

Denne økningen reflekteres nå også i antall saker som kommer til konfliktrådet.

Konfliktrådet Oslo, som dekker Romerike, Asker, Bærum og Oslo, fikk i 2019 inn 109 saker med ungdomstraff og oppfølging. Det er en økning på 42 prosent fra 2018.

Her kan du se de nasjonale tallene for 2019: Konfliktrådet mottok 7.383 saker i 2019

De fleste som får en straffereaksjon gjennom konfliktrådet, har begått vold-, trusler- eller narkotikalovbrudd.

- Jeg ser dette som en naturlig følge av økningen vi har sett i ungdomskriminaliteten den senere tid. I 2016 mottok vi 53 ungdomssaker, så for oss har vi hatt en fordobling av oppfølgingsakene på tre år, sier konfliktrådsleder Ellen Ystgaard Tjemsland, i en pressemelding fra Konfliktrådet.

Hun sier at konfliktrådet har jobbet aktivt for at flere ungdommer skal få ungdomoppfølging eller ungdomstraff som reaksjon på begått lovbrudd. Dette er alternative reaksjoner til for eksempel fengsel eller samfunnsstraff.

Les også: Kallmyr: – Fengsling av unge kriminelle vurderes for sjeldent

Gjennom konfliktrådet forplikter ungdommene seg til å gjennomføre en individuell plan som skal gjøre at deres kriminelle atferd opphører. Et ledd i dette er ofte et møte mellom offer og gjerningsperson med fokus på ansvar og konsekvens av handlinger.

Konfliktrådet samarbeider også med politi, kriminalomsorg, skoler, barnevern og andre instanser i oppfølgingen av ungdommene som skal følges opp. sju av ti ungdommer gjennomfører ungdomoppfølgingen.