ARENDAL (Nettavisen): - Bemanningen må opp og lønnen må opp.

Det lyder det fra samtlige i panelet fra debatten om «Sykepleiemangelen og økonomiske virkemidler» i Arendalsuka.

Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, er derimot den eneste som ikke nevner høyere lønn som en mulig løsning på sykepleiemangelen. Han mener bemanning og organisering er en bedre kombinasjon.

- Lønnsutviklingen for sykepleiere har vært lik alle andre grupper. Dersom det er noe som oppleves som verre enn tidligere, så tenker jeg det heller har noe med belastningen på yrket å gjøre, sier Bjørnstad til Nettavisen.

Han ser ikke bort fra at sykepleiere fortjener høyere lønn, men mener bedre bemanning vil føre til at flere sykepleiere vil oppleve en mindre belastning i yrket.

- Det kan godt være at de fortjener høyere lønn, men da må noen andre prioriteres ned. Derfor må man finne ut innenfor forhandlingsområdet, hvordan lønnsfordelingen bør være mer rettferdig hvis det oppleves urettferdig, sier Bjørnstad til Nettavisen.

Les også: Alarmende tall: 72 prosent av sykepleierne i kommunene har vurdert å slutte

Dramatiske tall

Debatten tar utgangspunkt i en fersk undersøkelse fra Sykepleien, der det kommer frem at hele 72 prosent av sykepleierne i kommunene har vurdert å slutte som sykepleier.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, omtaler tallene som dramatiske. Hun mener det er på tide at politikerne tar sykepleiermangelen på alvor.

Blant dem som svarte at de har vurdert å slutte i jobben som sykepleier, trekker flere frem at bemanningen ikke tilsvarer behovet på arbeidsplassen. Enkelte trekker også frem at lønnen er for lav.

Det er ikke lenge siden norske sykepleiere gikk ut i streik for å forbedre lønnen, men ble møtt av tvungen lønnsnemnd. Dette har gjort at flere sykepleiere opplever at de ikke har reell streikerett.

- Du kommer ikke utenom lønn. Lønnen må opp og belastingen må ned, understreker forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter.

Forventet økt mangel

I tillegg mener Sverresdatter at man ikke kan snu ryggen til det faktumet at man i dag allerede mangler 7000 sykepleiere, hvilket også er antatt å øke. Dette i en tid der befolkningen består av stadig eldre og behovet for sykepleiere i kommunene vil øke.

Det er derfor ikke mye uenighet i panelet.

Gunnar Stavrum er enig i flere av punktene til Sverresdatter, men mener at det ikke er høyere lønn i seg selv som er løsningen. Bemanning er også en viktig faktor, der han mener vi må sikre flere inn i yrket.

Han trekker også frem at det er mye å hente i sykepleiere som ikke jobber 100 prosent.