Gå til sidens hovedinnhold

Drapsdømt slipper soning

Tingretten slår fast at 29-åringen var skyldig i uaktsomt drap da Bjørn Eddy Garberg døde. Likevel slipper gjerningsmannen å sone.

I den ferske dommen fra Nedre Romerike tingrett slås det fast at tiltaltes handlemåte utvilsomt var grovt uaktsom og straffbar, skriver Romerikes Blad.

- Hovedregelen må likevel være at det reageres med ubetinget fengselsstraff overfor uaktsomme drap. Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres med en lengre fengselsstraff når liv har gått tapt som følge av så kvalifisert adferd som tiltalte har gjort seg skyldig i, heter det i dommen.

Straffenivået tingretten legger seg på, betyr likevel at 29-åringen slipper ytterligere soning.

Nittedølen er idømt ett års fengsel, der halvparten av straffen gjøres betinget. I tillegg har tingrettsdommer Ellen Nyhus og de to meddommerne bestemt at den ubetingede delen av straffen er å anse som sonet gjennom varetektsperioden og to opphold på en avrusingsinstitusjon.

Les også: Professor: - Stuebordet er dødsårsaken!

- Livsfarlig
Retten mener det er bevist at 29-åringen uaktsomt var skyld i kameratens død, da han plasserte et flisbelagt stuebord over Garbergs hals.

- Retten finner det åpenbart livsfarlig å plassere det tunge stuebordet over halsregionen til en overstadig beruset person, heter det i dommen.

Aktor, statsadvokat Svein Holden, sa i sin prosedyre at handlingen grenset helt opp mot forsettlig drap. Han la derfor ned påstand om en fengselsstraff på to år og seks måneder for 29-åringen – noe forsvarer Sigmund Øien mente var komplett uforståelig.

Aktoratet ble altså ikke hørt av de tre dommerne. Retten mener en slik forsettlig handling må være bevisst, mens de i Hakadal-saken mener handlingen var ubevisst – i og med partenes høye rusnivå.

- Retten har ingen holdepunkter for at tiltalte plasserte bordet over Garbergs hals med vilje, men for domfellelse for uaktsomt drap kreves det at handlingen er uforsvarlig og at tiltalte ikke har opptrådt som en omtenksom person ville ha gjort, begrunnes det.

Ingen rettspraksis
Som RB har skrevet tidligere, finnes det ingen rettspraksis fra lignende saker fra tidligere.

Tingretten gir noe strafferabatt fordi det har tatt nesten to år fra handlingen skjedde til den kom opp til doms, uten at det er tiltaltes skyld. det slås også fast at tiltalte har psykiske lidelser, men at han nå er i en rehabiliteringsprosess. Faren for tilbakefall skal være betydelig hvis behandlingen avbrytes.

Disse momentene gjør at 29-åringen blir idømt en deldom, der halvparten av straffen gjøres betinget.

29-åringen får straffefradrag for de 92 dagene han satt i varetekt. I tillegg får han fradrag for behandling ved en avrusingsinstitusjon for ytterligere 53 dager.

- Den ubetingede delen av straffen anses som utholdt i sin helhet gjennom denne varetektsperioden, heter det i dommen.

Moren og faren til Bjørn Eddy Garberg er tilkjent en erstatning 75.000 kroner hver.

Les flere saker hos Romerikes Blads nettutgave her.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her