Ideen til apparatet oppsto for 15 år siden. Siden har forskerne på atomkjerneforskningsanlegget CERN i Genève i Sveits, kjent fra boka og filmen «Engler og demoner», vært travelt opptatt med å tenke ut, bygge og teste instrumentet. Snart er det 7,5 tonn tunge apparatet på vei opp i rommet.

Fanger partikler fra kosmisk stråling
Instrumentet det er snakk om kalles AMS (Alpha Magnetic Spectrometer). Det fanger opp partikler som farer gjennom rommet og aldri når ned til jorden på grunn av vår atmosfære. Det skal brukes til å oppdage elektrisk ladede partikler fra den kosmiske strålingen. Det nye instrumentet gjør det mulig å måle partiklenes masse og ladning med langt større presisjon enn det som hittil har vært mulig, skrev danske videnskab.dk i en artikkel i februar. Da var spektrometeret ferdig bygget.

20 år på romstasjon
Onsdag ble det store AMS-spektrometeret lastet om bord på et US Air Force C-5 Galaxy transportfly på flyplassen i Genève. Partikkelforskeren Sam Ting, som har vært med og bygge instrumentet, sier det nå skal opp i rommet og tilbringe 20 år om bord på den internasjonale romstasjonen ISS. Her skal det settes inn i jakten på antimateriale, mørk materie og andre fenomener.

Spørsmålet forskerne leter etter gode svar på er hvorfor det finnes mer materie enn antimaterie i universitet. Det antas at det var like mengder da universet ble til. Og hva består egentlig den mystiske mørke materien av?

Forskerne søker en forklaring på fraværet av antimaterie eller bevis for at det finnes i en eller annen fjern avkrok av universitet.

Banebrytende forskning
AMS tas i bruk på et område der antimatter-forskningen aldri har vært før - om bord på den internasjonale romstasjonen. Hvis man klarer å spore målbare mengder med antimaterie her, vil det være bevis på at det fortsatt finnes en aktiv kilde for antimaterie der ute, ifølge CERN.

AMS er resultatet av et samarbeid som involverer 600 deltakere fra Europa, USA, Kina, Taiwan og Korea.