Av Jan M. Thalberg jr. leder av Fremskrittspartiet i Bærum

Forskning viser at vindmøller i Tyskland dreper 1200 tonn med insekter hvert år.

Hvor mange dette er i antall er nesten absurd.

Merk at dette kun gjelder insektene som blir igjen på vindmøllevingene. De som faller ned er ikke medregnet i regnestykket. Det kan fort være dobbelt så mange.

Men vindmøllene er ikke ferdig med å drepe riktig ennå.

Dødbringende vindkraft

Forskere har beregnet at hver vindmølle i Tyskland og i Spania tar livet av omtrent 400 fugler i året. Det er omtrent 30.000 vindmøller i Tyskland. Det betyr at anslagsvis tolv millioner fugler drepes hvert år.

Les også: Lokale Høyre-politikere vil utrede kjernekraft i Norge

Forskere som blir heiet frem av miljøpartier mener det er plass til 11 millioner vindmøller i Europa. Potensielt betyr det at vi kan se frem til en årlig fugledød på 4,4 milliarder per år.

Reelt sett vil det aldri skje fordi vi i praksis vil ha utryddet vårt eget fugle- og insektliv lenge før vi kommer til dette antallet.

Miljøpolitikerne er problemet

Nå gikk det kanskje opp for deg som leser at det er ikke klimaendringer som utrydder fugler og insekter, det er våre egne miljøpolitikere som i sin streben etter å redde verden, ødelegger den i stedet.

Og da har vi ikke engang begynt på de miljøødeleggelsene vindparkene fører til på bakkeplan.

I det hele tatt, å bruke ordet «park» om denne miljøkriminaliteten er en ironisk vits i seg selv.

Les også: Thorium og kjernekraft er fremtidens energidrøm

Kraft må vi ha

En dag må olje- og gass ta slutt, men vi må uansett ha kraft. Våre høyteknologiske samfunn kommer til å ha behov for uante mengder kraft i fremtiden. Men ikke bare det, vi må også ha pålitelig kraft.

Kraft som kan skrus av og på etter behov, ikke kraft som kun fungerer når det blåser.

I så måte er vannkraft helt fenomenalt. Vi lagrer kraften i magasiner og produserer den når vi har behov.

Mer kraft kan tas ut ved å modernisere våre kraftanlegg, men med mindre vi skal rasere enda mer av våre dyrebare natur, så kan vi ikke bygge ut vannkraft til det enorme behovet vi sannsynligvis vil ha behov for i fremtiden.

Én løsning igjen

Da er det bare én løsning igjen. Den eneste løsningen som ikke har noen klimautslipp. Ingen klimagasser, ingen desimering av fugle- og insektlivet - og den kraftnæringen som har færrest antall døde og skadede hvert eneste år - sammenlignet med alle andre kraftbransjer.

Nettavisen Pluss: Thorium-basert kjernekraft - en løsning for de neste 1000 år

Det er naturligvis snakk om atomkraft, eller det vi ønsker i Norge, thoriumkraft. Thorium er et naturlig grunnstoff som vi har enormt mye av i Norge, og risikoen ved å bruke thorium som brensel er knapt målbar, sammenlignet med den klassiske bruken av uran eller plutonium som skremte vettet av oss alle for tretti år siden.

Ren kraft for alle

Vi må slutte å gå baklengs inn i fremtiden, slutte å utrydde verden rundt oss i det godes navn og komme i gang med skikkelig forskning på det som er ren kraft og redningen for både dyrelivet, klimaet, planeten og oss selv.