Rettssaken mot mannen som drepte kjendisadvokaten Tor Kjærvik starter tirsdag i Romerike og Glåmdal tingrett, avdeling Lillestrøm. Kjærvik er kjent som forsvarer i en rekke av de store krimsakene, blant annet Orderud-saken.

Det var i april i fjor at han ble skutt og drept i sitt eget hjem. Gjerningsmannen er hans egen sønn, en mann i slutten av 30-årene. Han er også tiltalt for drapsforsøk på Kjærviks samboer, Merete Bertheussen, som tidligere har fortalt sin historie i Se og Hør og i Dagbladet.

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet har beslaglagt en rekke våpen i saken, minst 16 kniver, to sverd og tre skytevåpen. Den drapstiltalte sønnen har også tidligere vært medlem av en pistolklubb.

Les også: Samboeren vitne til drapet av Tor Kjærvik: - Hun er traumatisert og sjokkskadet

Dette skulle han arve

Påtalemyndigheten har i tiltalen varslet at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om at Kjærvik-sønnen skal bli fradømt all arv. Etter det Nettavisen får opplyst har Tor Kjærvik inkludert sønnen og sin samboer i sitt testament.

Verdier som er omtalt i testamentet skal være:

  • Boligen han bodde i på Røa, vest i Oslo.
  • En personbil.
  • Penger på bankkonto.
  • Innbo i boligen på Røa.

Nettavisen får opplyst at fordelingen i brøk skal være til fordel for sønnen, men at samboeren «kompenseres» ved at hun har fri bruksrett til boligen så lenge hun vil. Verdien på arven i testamentet skal være anslått til «et par millioner kroner».

Les også: Mor til drapssiktet: – Hans største problem er ikke at han har skutt en person. Han er syk og trenger hjelp

I de siste tilgjengelige skattetallene stod Kjærvik oppført med en netto formue på 3,5 millioner kroner. Bilen han eide skal være en gammel Mazda 1990-modell, ifølge Statens vegvesens kjøretøyregister.

– Så langt er det ikke fremmet noe krav om tap av arverett, men forbeholdet er notert, er alt stjerneadvokaten John Christian Elden vil si i en mail til Nettavisen.

Bistandsadvokat for Kjærviks samboer, Ellen Holager Andenæs, ønsker ikke å kommentere forhold rundt arv før rettssaken. Men det er forventet at hennes klient vil fremme et betydelig erstatningskrav mot stesønnen.


Statsadvokat: – Ikke automatikk

Statsadvokat Sturla Henriksbø skriver i en mail til Nettavisen at han vil vente til bevisføringen er ferdig i retten før han tar endelig stilling til om det vil bli lagt ned påstand om dom på tap av arverett.

«Formålet med regelen om fradømmelse av arverett er å unngå det klart støtende ved at noen kan berike seg selv ved å begå et drap. Det er likevel ikke automatikk i at en drapsmann fradømmes arveretten. Det blir en konkret vurdering i den enkelte sak, hvor blant annet omstendighetene rundt drapet, avdødes antatte vilje, de andre arvingenes syn, og om gjerningspersonen var tilregnelig, vil kunne være relevante for om påtalemyndigheten vil nedlegge påstand om tap av arveretten», skriver Henriksbø.


Les også: Moren til drapssiktet sønn til Nettavisen: - Det kunne like gjerne vært jeg som ble drept

Thomas Eeg er jusprofessor ved Universitetet i Bergen og en av landets fremste eksperter på arverett. Han forteller at en anklaget kan bli dømt til tap av arverett selv om han ikke anses strafferettslig ansvarlig.

- Hvis arvingen blir dømt for en straffbar handling mot den som arvingen skulle arve, og arvelateren dør på grunn av handlingen, kan gjerningspersonen fradømmes retten til arv. Dette kan dømmes fullt ut eller delvis, sier Eeg til Nettavisen.

Spørsmålet om tilregnelighet blir en stor del av rettssaken mot Kjærvik-sønnen. Moren til tiltalte har tidligere uttalt til Nettavisen at hennes sønn har vært psykisk syk i mange år. I fjor høst omtalte Avisa Oslo at de rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at sønnen var psykotisk da han begikk drapet, altså ikke strafferettslig tilregnelig.

Elden er krystallklar på at det dreier seg om psykiatri, men påtalemyndigheten er ikke like sikker.

Det er uansett retten som suverent avgjør dette spørsmålet når de avsier dom. En domfelt som blir erklært utilregnelig blir dømt til tvungen psykisk behandling og slippes ut når han ikke lenger anses å utgjøre en trussel i samfunnet.

Kjærvik-brødre kan få arv

I Norge har livsarvinger (barn og barnebarn) lovfestet krav på 2/3 av formuen til den avdøde selv om arvelater testamenterer bort formue. Men loven begrenser også denne pliktdelsarven til ikke å overstige 15 ganger grunnbeløpet for hvert barn, noe som tilsvarer 1.672.155 kroner.

Arvinger kan bli fradømt hele eller deler av arven selv om hovedregelen er at de skal få noe.

– Pliktdelsarven er den delen av arven barn og livsarvinger har krav på, selv om verdier er testamentert bort. Men også pliktdelsarven kan fradømmes hvis man blir funnet skyldig i for eksempel å ha drept en forelder. Dersom noen blir dømt til tap av arverett fullt ut, gjelder dette altså også for pliktdelsarven, sier Eeg.

Les også: Tor Kjærvik skulle forsvare mann som drapstruet kvinne - så ble han selv drept

Han forteller også at Høyesterett tidligere har uttalt at hovedregelen ved forsettlig drap er at arveretten skal fradømmes.

– I slike tilfeller skal det skje etter en konkret vurdering og det skal tas med i vurderingen om det er snakk om et medlidenhetsdrap, en som samtykker til å dø, eller for eksempel medvirkning til selvdrap.

Dersom sønnen til Kjærvik skulle bli fradømt arverett vil den testamenterte delen av arven høyst sannsynlig tilfalle Kjærviks to brødre, noe de også har krevd, ifølge Nettavisens opplysninger.

Forklarte seg om konflikt i avhør

Sønnen har erkjent å ha drept sin profilerte far, Elden mener han ikke skal dømmes til fengselsstraff, men psykiatrisk behandling.

– Hvordan stiller din klient seg til skyldspørsmålet?

– Han har ikke noe skyldspørsmål å ta stilling til da det er fremmet en helsevernsak. Men han erkjenner alle de faktiske forhold. Hans forklaring om hvorfor han handlet som han gjorde hører hjemme i retten, ikke som en forhåndsprosedering i media, skriver Elden i mailen.

I politiavhør har sønnen i detalj forklart seg om en over 20 år gammel konflikt han skal ha hatt med faren som dreier seg om forskjellige forhold.

I det første avhøret forklarte han for politiet at han var sterkt preget av konflikter rundt samlivsbruddet til foreldrene på slutten av 90-tallet og en konflikt om barnefordelingen i kjølvannet av det.

Han forklarte også at han har slitt psykisk i mange år i voksen alder.

Et familiemedlem har tilbakevist at det har vært noen konflikt som Kjærvik-sønnen har forklart i politiavhør.