Dyrket areal, kornproduksjon og annen utnyttelse av norske ressurser går ned sammen med antallet norske småbruk - og derigjennom landets evne til å forsørge seg selv.

Samtidig produserer norske bønder mer enn folk vil ha av en rekke produkter - og må ta regningen for dette selv. Noe som igjen bidrar til dårlig økonomi og flere nedlagte bruk og enda dystrere fremtidsutsikter.

Det hele er en sirkel - om ikke annet. Men bærekraftig er den ikke. På ingen måte. Dessverre.

Les også: Den helvetes landbrukspolitikken

Hva er så løsningen? Mer av det samme, kanskje? Som synes å ha vært mantraet så langt. Nemlig å produsere enda mer av noe folk ikke vil ha? Eller å produsere det enda billigere ved hjelp av importerte råvarer? Som om folk vil drikke mer melk eller spise mer sauekjøtt hvis mengden går opp og prisen går ned?

Tja. Historien lærer oss at dette bare virker selvforsterkende.

Her kan du lese flere innlegg av Anders Nordstad.

En annen populær «løsning» er å legge skylden på andre. På dagligvarehandelen, på politikerne eller på forbrukerne. Eller på ulven for den sakens skyld. Og gjerne alle fire. På én gang.

Det kjennes sikkert godt der og da, men løser heller ingen verdens ting. Så klart.

«Vi må produsere litt mindre til en høyere kostnad», er det noen som sier. Og trolig har de rett. Men det er mange bønder synes dette er en dårlig løsning. Forståelig nok.

For rent bedriftsøkonomisk innebærer dette mer arbeid, høyere kostnader og lavere volum. Og noe gigantisk prishopp er det ingen som tror på. Det sørger både norsk og svensk dagligvarehandel for. Ikke noe å hoppe i taket for altså. Kortsiktig i hvert fall.

Det er bærekraftig, men det betaler ikke regningene som forfaller til uka.

Første steg for å finne en bærekraftig løsning må være at norske bønder sammen blir enige om hva som må til for å bryte ut av den spiralen de virvles rundt i, og at de bruker den makten de har overfor norsk dagligvarehandel og norske forbrukere.

Les også: Uten korn blir det kaos

For én ting er nemlig helt sikkert. Uten norske landbruksprodukter er det ikke liv laga for norsk dagligvarehandel.

Da blir de spist opp før de rekker å rope «dritbillig» én gang til. Garantert!