Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har nå startet drøftelsene om en ny behandling av Treholt-saken og har varslet at de vil komme med en offentlig uttalelse fredag.

Det er ventet at kommisjonens leder, Helen Sæter, vil gi denne uttalelsen, heter det i en pressemelding fra kommisjonen.

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som har bedt kommisjonen vurdere en ny behandling av Treholt-saken. Dette skjer på bakgrunn av de nye opplysningene som har kommet fram i saken, blant annet påstandene om bevisfusk framsatt i boken «Forfalskningen».

Formelt er det slik at Busch nå ber Gjenoppakelseskommisjonen om å ta en tidligere begjæring om gjenåpning fra spiondømte Arne Treholt opp på nytt, siden de før har avslått dette.