I slutten av februar oppnevnte regjeringen Matkjedeutvalget, ledet av Einar Steensnæs. Utvalget er satt ned for å utrede styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Tilsvarende utredninger er også igangsatt i Storbritannia, Sverige og av EU-kommisjonen.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) nedsatte utvalget for å kartlegge maktforholdene i Mat-Norge. Bakgrunnen var blant annet forskjellen i fortjeneste mellom råvareprodusenter i den ene enden og butikkeierne i den andre, samt gjentatte forbrukerbekymringer om dyr mat og lite utvalg i norske butikker.

- God konkurranse
Den norske matvarebransjen har fått kritikk for å være lukket og ha et system som er vanskelig å forstå for folk flest, ifølge en rapport utarbeidet av Norsk institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) på oppdrag fra bransjeorganisasjonen HSH Handel og de fire store dagligvarekjedene NorgesGruppen, REMA 1000, ICA Norge og Coop Norge.

Samme rapport konkluderer med at konkurransen i dagligvarebransjen er god. Ingenting tyder på at de store kjedene har inngått hemmelige avtaler eller misbruker sin markedsmakt. Rapportens hovedfunn er imidlertid at det pågår en innbitt konkurranse mellom kjedene, og at bransjen utøver et viktig press for økt effektivitet i leverandørindustrien, blant annet ved å utvikle egne merkevarer.

- Spennende
Onsdag 2. juni reiser Matkjedeutvalget til Brussel for å drøfte sentrale problemstillinger i utredningen med eksperter og ulike aktører i matvaresektoren innen EU.

- Matkjedeutvalget har allerede fått stor oppmerksomhet, og forventningene til utvalgets konklusjoner er betydelige både fra forbrukere og aktører i matkjeden. Problemstillingene vi skal utrede er likevel på ingen måte særnorske. Nå får vi anledning til å lytte og lære av det arbeidet som blant annet foregår i Storbritannia og i EU-kommisjonen, og å drøfte viktige spørsmål med dem. Det blir spennende, sier Einar Steensnæs.

Regelverk i Tyskland
I EU pågår det et arbeid hvor både Parlamentet, Rådet og Kommisjonen er involvert. Matkjedeutvalget vil treffe representanter for de ulike interessegruppene og direktoratene. I Storbritannia har konkurransemyndighetene allerede gjennomført en grundig utredning og vedtatt å innføre et ambisiøst regelverk.

Matkjedeutvalget i Norge har til nå gjennomført en foreløpig kartlegging av verdikjeden for mat. Et viktig neste steg er altså å undersøke tilsvarende utredninger i andre land.