Oslo (NTB): NHO Luftfart mener flygeledere i Norge ikke trenger å beherske norsk og foreslår løsere språkkrav for å få bukt med forsinkelsene. Luftfartstilsynet er på gli.

Avinors problemer med å få rekruttert flygeledere har medført mange hull i vaktplanene i sommer - og tidvis kaos i flytrafikken.

- Vi har tre flykontrollsentraler i Norge, med mange flygeledere som alle må snakke norsk. Det er helt unødvendig når de stort sett skal styre internasjonal kommersiell flytrafikk i norsk luftrom, sier direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til NRK.

Han viser til at mange norske flygeledere jobber i Gulfstatene uten å bruke annet enn det internasjonale flyspråket engelsk. Spesialrådgiver Geir Ingebrigtsen i Luftfartstilsynet medgir at regelverket for sivil luftfart i Norge kanskje er for strenge.

- Det er klart at utenlandske flygeledere har muligheter for å jobbe i Norge hvis man legger til rette for det. Men det betyr at alt regelverk må være på engelsk, sier han.

Lothe betegner reglene i Norge som umoderne og proteksjonistiske og mener det gjør oss unødvendig sårbare ved sykdom og annet fravær hos norske flygeledere. (©NTB)