Gå til sidens hovedinnhold

DSB klarer ikke å håndtere antiterrorarbeid

Oslo (NTB): Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ute av stand til å følge opp antiterrorsamarbeid og kontroll med eksplosiver. DSB skylder på ressursmangel.

Direktoratet har varslet regjeringen om at det ikke klarer å følge opp sentrale deler av sitt arbeidsområde, skriver Bergens Tidende.

- Vi makter ikke å gjøre jobben vi er satt til å gjøre, med de ressursene vi i dag disponerer, sier avdelingsdirektør Torill F. Tandberg i DSB.

Hun viser særlig til arbeidet med forebyggende sikkerhet og EUs antiterrortiltak.

- Det er et avvik mellom forventningene som stilles til DSB og det vi kan levere. Avviket vil øke uten en styrket bemanning, sier Tandberg.

Konsulentfirmaet Invida har laget en rapport for DSB om ressursbehovet på kjemikalieområdet de neste fem årene. Rapporten tegner et bilde av at DSB presses fra alle kanter i arbeidet med alt fra kontroll med sprengstoff til import og salg av bombekjemikalier til transport av farlig gods. Ifølge rapporten peker de ansatte i DSB på en rekke konsekvenser. (©NTB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar