Klimakur 2020 presenterer onsdag 160 tiltak, ifølge NRK, for å redusere norske utslipp av klimagasser.

- Veldig gledelig
- Dette er veldig gledelig, sier professor Jørgen Randers, som er tidligere leder av Lavutslippsutvalget, til Nettavisen.

Han kjenner ikke til de konkrete tiltakene, men at summen av dem skal gi et årlig CO2-kutt på 22 millioner tonn.

Klimakur 2020 danner grunnlaget for regjeringens vurdering av klimapolitikken som skal legges frem for Stortinget.

- Skift mening
-Det er kun et par uker siden statsminister Jens Stoltenberg gikk ut og sa at klimameldingen ikke blir klar før sommeren 2011. Den eneste grunnen til at Jens snakker slik, er at han er mer opptatt av kvotehandel enn at vi skal gjøre ting her hjemme, sier Randers.

- Men det holder ikke! Jeg synes ikke vi har tid til å vente ett år til. Jeg er ikke enig med Stoltenberg i at vi må avvente internasjonale forhandlinger før vi kan lage en fornuftig klimaplan. Vi må vise at vi både kan være et rikt land og ha lave utslipp per innbygger, selv om dette er dyrere enn å kjøpe klimakvoter.

Randers håper Stoltenberg vil skifte mening:

- Det er viktig at kuttene kommer i Norge. Det er billigere å betale for reduksjoner i utlandet, men det er stor forskjell på metodene. Hvis formålet er å løse det globale spørsmålet, altså å betale for reduksjoner tilsvarende norske utslipp - en tusendel - spiller det ingen rolle. Men Norge må fremstå som en god rollemodell, sier han.

Forby oljefyring?
- Hva vil du si til dem som synes det er ubehagelig å endre sine vaner?

- Her snakker vi om små atferdsendringer som monner, som å forby oljefyring og heller bruke ved, varmepumper eller fjernvarme - eller å kjøpe el- og gassbiler, ved å gjøre skitne biler dyrere, sier Randers.

Les også: Think gir bånn watt

- Ambisiøst
Om størrelsesorden på kuttene, sier han:

- Det er relativt ambisiøst. Utslippene i Norge, gitt at vi ikke gjør noe, kommer til å være på 58 tonn C02, så det å kutte 15-17 millioner tonn slik klimaforliket går inn for, er bra.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ledet arbeidet i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oljedirektoratet (OD), Statens vegvesen og Statistisk sentralbyrå (SSB).