Gå til sidens hovedinnhold

Du har ikke uinnskrenket makt over barnet ditt

Barneombudet og regjeringen vil ha barna tilbake til barnehagen og skolen. Opplæring er barnas rett. Samtidig er liten skade skjedd dersom noen få blir hjemme.

Tiden er kommet for å begynne å slippe opp.

Etter over fire uker med lock down eller nedlukking, skal vi gradvis forsøke å gå tilbake til normalen. De fleste vil skjønne at dette kan og bør være en langvarig prosess:

Regjeringen har bestemt at vi først åpner opp barnehagene den 20. april, og deretter småskolen, fra 1. til 4. klasse, den 27. april. Så ser vi hvordan det går noen uker, før vi eventuelt går videre med de eldre barna.

LES OGSÅ: Danmark endrer skoleråd etter press

Målet er at alle på en eller annen måte skal være tilbake på skolen før sommerferien.

Mange foreldre er naturlig nok bekymret for om dette er trygt, og i Danmark har myndighetene tatt forbehold om at barn fra korona-smittede familier fortsatt bør holdes hjemme. En undersøkelse her hjemme har vist at 38 prosent av norske foreldre synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake.

I denne situasjonen er det forståelig at barneombud Inga Bejer Engh rykker ut og ber oss alle om å lytte til faglige råd.

– Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får, sa hun på NRK Dagsrevyen mandag kveld.

Hun la til et viktig premiss, og dette må alle foreldre huske på:

Å gå på skolen eller få opplæring er barnas rett *. Det er en rettighet barn har, som ingen foreldre uten videre kan ta fra dem. Du har ikke uinnskrenket makt over barnet ditt.

Si gjerne din mening i spørreundersøkelsen, kommentaren fortsetter under

I en periode der det samtidig blir meldt om økende forekomst av familievold, er dette et forhold som må tillegges stor vekt. Det er mange barn som har godt av å komme seg tilbake til hverdagen på skolen. Både de som har problemer med å henge med ved pc-en hjemme, og de som rett og slett ikke har det bra der.

Likevel er dette et område der myndighetene kommer til å trå varsomt. Også på dette området kan rådene fra fagfolk sprike, samtidig som vi trår upløyd mark.

Ingen har noensinne gjort dette før, og det er få - om noen fagfolk - som kan stå fram og si at jo, akkurat er det riktig å begynne å sende barna i barnehage og skole igjen. Vi er inne i eksperimentenes og forsøkenes tid, der ulike prøvetiltak kombinert med intens forskning forhåpentligvis vil lede oss tilbake til størst mulig grad av ønsket normaltilstand.

Nordmenn flest har vist en imponerende dugnadsånd og lojalitet i den månedslange perioden vi har lagt bak oss. Selvsagt har det vært unntak, men stort sett har folk etterlevd både smittevernsregler og hytteforbud i påska. Det er ingen grunn til å tro at vi vil slutte med det nå.

Det er heller ingen grunn til å tro at vaksinemotstandere eller andre alternative helsefantaster har fått vind i seilene i koronaens tid.

Derfor vil de aller fleste norske familier lojalt sende barna sine til barnehagen kommende mandag 20. april, og til skolen uken etter.

Om noen vegrer seg, og synes det er for utrygt, kan vi leve med det. Disse få familiene kommer ikke til å få politiet på døra, i alle fall ikke de første ukene. Det ville være en helt unødig overreaksjon.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Men skolen må naturligvis følge med, om nødvendig i samarbeid med barnevernet.

For utgangspunktet er at alle barn har rett til undervisning. Dersom dette ikke kan ordnes hjemme, eller om barna tar påviselig skade av andre grunner, må samfunnet selvsagt ta affære.

Rettelse: Jeg skrev først at barn har rett på skole. Det er upresist: Ifølge loven har alle barn rett til opplæring, og denne kan du - om du har dokumentasjonen i orden - stå for selv, hjemme.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene