Boligprisene er på all time high nivå for første gang siden august 2007 ifølge eiendomsmeglerbransjens siste tall.

Det er ingen tvil om at norske boliger i mange år har vært en god investering målt etter de fleste målestokker.

En sammenligning av boligprisene med utviklingen på Oslo Børs understreker dette.

I januar 2000 lå OBX-indeksen på Oslo Børs (de 25 mest omsatte aksjene) på 195,79. Mandag 6. juni 2011 hadde den økt til 396,41 (tallene inkluderer utbytte). Uttrykt prosentvis har indeksen vokst med 102 prosent siden år 2000.

Til sammenligning har snittprisen per kvadratmeter for leiligheter i Norge økt fra 15.601 kroner første kvartal 2000 til 33.153 kroner i mai 2011. Oppgangen tilsvarer en prosentvis vekst på 113 prosent. Prisveksten for eneboliger er nesten identisk med en prosentvis vekst på 114 prosent.

Advarer mot å betrakte bolig som investeringsobjekt
- Betyr dette at bolig i Norge er det beste du kan investere i? Vi spør Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce.

- Det er ingen tvil om at verdien på boliger i Norge har hatt en enorm utvikling. Men det er viktig å huske på at en bolig for de aller fleste er noe man bor i, ikke noe man kjøper og selger, sier Bruce.

Han peker på at de aller fleste blir boende i boligen og at det først er arvingene som vil nyte godt av verdistigningen.

- Boligmarkedet har hatt jevn vekst, mens vi har sett store svingninger i aksjemarkedet. Jeg vil likevel advare mot å betrakte bolig som investering og å tro at verdistigningen vil fortsette. Høyere renter vil ramme boligmarkedet, sier Bruce.

Ingen vet om gullboblen sprekker
Et investeringsobjekt som har vært ekstremt lønnsomt de siste elleve årene er gull. Som tabellen over viser har gullprisen økt fra 282 dollar per unce i januar 2000 til 1546 dollar per unce per juni 2011. Det gir en prosentvis prisoppgang på hele 448 prosent.

- Gullpriser har hatt en enorm verdivekst, noe som reflekterer fallende realrenter og fallende inflasjon kombinert med frykten for lav alternativ avkastning. Gull kan vise seg å være en enorm spekulativ boble, men vi har ingen anelse om når den i så fall sprekker, sier Bruce.

Ikke alle slår børsen
Det er store regionale forskjeller på boligprisutviklingen i Norge. Som tabellen nederst i saken viser er det ikke alle steder i landet boligprisveksten har slått OBX-indeksen. For eksempel har prisveksten i vestfoldbyene Tønsberg, Sandefjord og Larvik vært mindre enn børsutviklingen i nevnte periode.

Områdene der det har vært sterkest boligprisvekst finner vi på Vestlandet og i Trondheim.

Sandnes troner på leilighetstoppen med en gjennomsnittlig prisvekst per kvadratmeter på hel 165 prosent. Trondheim har opplevd en prisvekst på 151 prosent, mens leiligheter i Hordaland og Rogaland (inklusive Bergen og Stavanger) har hatt en prisvekst på mellom 144 og 146 prosent.

Her har boligprisene steget mest og minst i perioden januar 2000 til og med mai 2011:Kilde: NEF, EFF og finn.no